Κατηγορία:

吴语中kau和ghau两种读音和广韵一样,分别对

Εγγραφείτε στις προφορές στα 吴语中kau和ghau两种读音和广韵一样,分别对

  • 校 εκφώνηση [yue]