Κατηγορία:

吴语,湖州话

Εγγραφείτε στις προφορές στα 吴语,湖州话

 • 人 εκφώνηση [zh]
 • 女 εκφώνηση [yue]
 • 如果 εκφώνηση 如果 [zh]
 • 千 εκφώνηση [zh]
 • 百 εκφώνηση [zh]
 • 个 εκφώνηση [zh]
 • 万 εκφώνηση [ja]
 • 肥皂 εκφώνηση 肥皂 [zh]
 • 子 εκφώνηση [zh]
 • 如何 εκφώνηση 如何 [zh]
 • 汝 εκφώνηση [cdo]
 • 期 εκφώνηση [yue]
 • 潮 εκφώνηση [ja]
 • 硬 εκφώνηση [wuu]
 • 瑞 εκφώνηση [wuu]
 • 岳 εκφώνηση [wuu]
 • 马 εκφώνηση [zh]
 • 其 εκφώνηση [yue]
 • 孟 εκφώνηση [zh]
 • 滑稽 εκφώνηση 滑稽 [ja]
 • 奚 εκφώνηση [zh]
 • 略 εκφώνηση [yue]
 • 兜 εκφώνηση [zh]
 • 兆 εκφώνηση [zh]
 • 荣 εκφώνηση [wuu]
 • 岸 εκφώνηση [ja]
 • 溪 εκφώνηση [wuu]
 • 容 εκφώνηση [zh]
 • 背 εκφώνηση [wuu]
 • 废墟 εκφώνηση 废墟 [wuu]
 • 遇 εκφώνηση [wuu]
 • 崖 εκφώνηση [ja]
 • 尔 εκφώνηση [wuu]
 • 严 εκφώνηση [hak]
 • 雀 εκφώνηση [ja]
 • 弄 εκφώνηση [zh]
 • 雉 εκφώνηση [ja]
 • 浮 εκφώνηση [wuu]
 • 验 εκφώνηση [zh]
 • 马桶 εκφώνηση 马桶 [zh]
 • 乃 εκφώνηση [wuu]
 • 业 εκφώνηση [wuu]
 • 阎 εκφώνηση [wuu]
 • 鹤 εκφώνηση [zh]
 • 亿 εκφώνηση 亿 [zh]
 • 墩 εκφώνηση [zh]
 • 稻 εκφώνηση [wuu]
 • 况 εκφώνηση [wuu]
 • 仰 εκφώνηση [wuu]
 • 魁 εκφώνηση [zh]
 • 锥 εκφώνηση [wuu]
 • 雉鸡 εκφώνηση 雉鸡 [wuu]
 • 辑 εκφώνηση [wuu]
 • 研 εκφώνηση [yue]
 • 涛 εκφώνηση [wuu]
 • 佩 εκφώνηση [wuu]
 • 墟 εκφώνηση [yue]
 • 2 (tveir) εκφώνηση 2 (tveir) [is]
 • 帆 εκφώνηση [wuu]
 • 虐 εκφώνηση [wuu]
 • 乎 εκφώνηση [nan]
 • 衙 εκφώνηση [wuu]
 • 酣 εκφώνηση [wuu]
 • 孚 εκφώνηση [zh]
 • 勤俭 εκφώνηση 勤俭 [wuu]
 • 7 (sjö) εκφώνηση 7 (sjö) [is]
 • 婴 εκφώνηση [zh]
 • 瑾 εκφώνηση [wuu]
 • 银 εκφώνηση [zh]
 • 昂 εκφώνηση [zh]
 • 十三点 εκφώνηση 十三点 [wuu]
 • 5 (fimm) εκφώνηση 5 (fimm) [is]
 • 秋瑾 εκφώνηση 秋瑾 [wuu]
 • 谱 εκφώνηση [wuu]
 • 荀 εκφώνηση [wuu]
 • 询 εκφώνηση [wuu]
 • 迫 εκφώνηση [yue]
 • 9 (níu) εκφώνηση 9 (níu) [is]
 • 遂 εκφώνηση [wuu]
 • 6 (sex) εκφώνηση 6 (sex) [is]
 • 疵 εκφώνηση [wuu]
 • 疑 εκφώνηση [wuu]
 • 迫击炮 εκφώνηση 迫击炮 [zh]
 • 鲸 εκφώνηση [zh]
 • 疟 εκφώνηση [wuu]
 • 4 (fjórir) εκφώνηση 4 (fjórir) [is]
 • 融 εκφώνηση [wuu]
 • 洮 εκφώνηση [wuu]
 • 叛 εκφώνηση [wuu]
 • 摧 εκφώνηση [wuu]
 • 携 εκφώνηση [wuu]
 • 8 (átta) εκφώνηση 8 (átta) [is]
 • 稻穗头 εκφώνηση 稻穗头 [wuu]
 • 苛 εκφώνηση [wuu]
 • 寓 εκφώνηση [wuu]
 • 栖 εκφώνηση [wuu]
 • 俭 εκφώνηση [wuu]
 • 爵 εκφώνηση [wuu]
 • 俘 εκφώνηση [wuu]
 • 马桶头 εκφώνηση 马桶头 [wuu]