Κατηγορία:

四書五經

Εγγραφείτε στις προφορές στα 四書五經

 • 大学 εκφώνηση 大学 [ja]
 • 孟子 εκφώνηση 孟子 [ja]
 • 中庸 εκφώνηση 中庸 [zh]
 • 大學 εκφώνηση 大學 [zh]
 • 论语 εκφώνηση 论语 [zh]
 • 诗经 εκφώνηση 诗经 [zh]
 • 周易 εκφώνηση 周易 [yue]
 • 礼记 εκφώνηση 礼记 [zh]
 • 禮記 εκφώνηση 禮記 [yue]
 • 論語 εκφώνηση 論語 [ja]
 • 詩經 εκφώνηση 詩經 [zh]
 • 樂經 εκφώνηση 樂經 [yue]
 • 春秋 εκφώνηση 春秋 [zh]
 • 尚書 εκφώνηση 尚書 [zh]
 • 尚书 εκφώνηση 尚书 [zh]