Κατηγορία:

Εγγραφείτε στις προφορές στα 姓

 • 葉 εκφώνηση
  [ja]
 • 花 εκφώνηση
  [ja]
 • Suzuki εκφώνηση
  Suzuki [ja]
 • 白 εκφώνηση
  [ja]
 • 木 εκφώνηση
  [zh]
 • 左 εκφώνηση
  [ja]
 • 山 εκφώνηση
  [ja]
 • 何 εκφώνηση
  [zh]
 • 林 εκφώνηση
  [zh]
 • 米 εκφώνηση
  [ja]
 • 車 εκφώνηση
  [ja]
 • 夏 εκφώνηση
  [ja]
 • 冷 εκφώνηση
  [zh]
 • 熊 εκφώνηση
  [ja]
 • 石 εκφώνηση
  [ja]
 • 赤 εκφώνηση
  [ja]
 • 馬 εκφώνηση
  [ja]
 • 高 εκφώνηση
  [zh]
 • 牛 εκφώνηση
  [ja]
 • 田 εκφώνηση
  [ja]
 • 銀 εκφώνηση
  [ja]
 • 王 εκφώνηση
  [zh]
 • 鄭 εκφώνηση
  [zh]
 • 文 εκφώνηση
  [ja]
 • 包 εκφώνηση
  [zh]
 • 雷 εκφώνηση
  [ja]
 • 龍 εκφώνηση
  [ja]
 • 方 εκφώνηση
  [ja]
 • 秦 εκφώνηση
  [zh]
 • 沙 εκφώνηση
  [zh]
 • 黄 εκφώνηση
  [zh]
 • 和 εκφώνηση
  [zh]
 • 元 εκφώνηση
  [yue]
 • 姜 εκφώνηση
  [yue]
 • 都 εκφώνηση
  [ja]
 • 张 εκφώνηση
  [zh]
 • 布 εκφώνηση
  [zh]
 • 房 εκφώνηση
  [yue]
 • 江 εκφώνηση
  [yue]
 • 谷 εκφώνηση
  [ja]
 • 李 εκφώνηση
  [zh]
 • 徐 εκφώνηση
  [zh]
 • 郭 εκφώνηση
  [zh]
 • 毛 εκφώνηση
  [yue]
 • 清水 εκφώνηση
  清水 [zh]
 • 丁 εκφώνηση
  [zh]
 • 艾 εκφώνηση
  [zh]
 • 梁 εκφώνηση
  [yue]
 • 安 εκφώνηση
  [zh]
 • 席 εκφώνηση
  [ja]
 • 孫 εκφώνηση
  [zh]
 • 全 εκφώνηση
  [ja]
 • 台 εκφώνηση
  [zh]
 • 明 εκφώνηση
  [zh]
 • 福岡 εκφώνηση
  福岡 [yue]
 • 歐 εκφώνηση
  [wuu]
 • 張 εκφώνηση
  [hak]
 • 黃 εκφώνηση
  [yue]
 • 趙 εκφώνηση
  [wuu]
 • 位 εκφώνηση
  [ja]
 • 仇 εκφώνηση
  [ja]
 • 古 εκφώνηση
  [zh]
 • 程 εκφώνηση
  [yue]
 • 唐 εκφώνηση
  [zh]
 • 世 εκφώνηση
  [ja]
 • 宇 εκφώνηση
  [zh]
 • 後 εκφώνηση
  [ja]
 • 周 εκφώνηση
  [zh]
 • Komatsu εκφώνηση
  Komatsu [ja]
 • 伏 εκφώνηση
  [hak]
 • 胡 εκφώνηση
  [zh]
 • 阮 εκφώνηση
  [wuu]
 • 時 εκφώνηση
  [ja]
 • 衣 εκφώνηση
  [wuu]
 • 朴 εκφώνηση
  [ko]
 • 卓 εκφώνηση
  [zh]
 • 岑 εκφώνηση
  [hak]
 • 路 εκφώνηση
  [zh]
 • 曲 εκφώνηση
  [yue]
 • 管 εκφώνηση
  [ja]
 • 丘 εκφώνηση
  [ja]
 • 陸 εκφώνηση
  [yue]
 • 門 εκφώνηση
  [ja]
 • 東方 εκφώνηση
  東方 [wuu]
 • Nomura εκφώνηση
  Nomura [ja]
 • 崔 εκφώνηση
  [yue]
 • 錢 εκφώνηση
  [yue]
 • 晏 εκφώνηση
  [wuu]
 • 藍 εκφώνηση
  [yue]
 • 桑 εκφώνηση
  [ja]
 • 梅 εκφώνηση
  [ja]
 • 吉 εκφώνηση
  [wuu]
 • 長野 εκφώνηση
  長野 [ja]
 • 尹 εκφώνηση
  [ja]
 • 成 εκφώνηση
  [ja]
 • Inoue εκφώνηση
  Inoue [ja]
 • 吳 εκφώνηση
  [zh]
 • 劉 εκφώνηση
  [zh]
 • 強 εκφώνηση
  [ja]
 • Arai εκφώνηση
  Arai [ja]