Κατηγορία:

客语字词(Hakka words)

Εγγραφείτε στις προφορές στα 客语字词(Hakka words)

 • 先生 εκφώνηση 先生 [ja]
 • 新聞 εκφώνηση 新聞 [ja]
 • 德國 εκφώνηση 德國 [yue]
 • 昼夜 εκφώνηση 昼夜 [wuu]
 • 今朝 εκφώνηση 今朝 [wuu]
 • 日头 εκφώνηση 日头 [wuu]
 • 阿斗 εκφώνηση 阿斗 [hak]
 • 前年 εκφώνηση 前年 [zh]
 • 鸡嫲 εκφώνηση 鸡嫲 [hak]
 • 阿叔 εκφώνηση 阿叔 [wuu]
 • 阿姊 εκφώνηση 阿姊 [wuu]
 • 阿爸 εκφώνηση 阿爸 [wuu]
 • 阿哥 εκφώνηση 阿哥 [wuu]
 • 猴子 εκφώνηση 猴子 [zh]
 • 金陵 εκφώνηση 金陵 [hak]
 • 人客 εκφώνηση 人客 [wuu]
 • 阿公 εκφώνηση 阿公 [yue]
 • 客语 εκφώνηση 客语 [hak]
 • 睡目 εκφώνηση 睡目 [hak]
 • 家官 εκφώνηση 家官 [hak]
 • 新婄 εκφώνηση 新婄 [hak]
 • 日頭 εκφώνηση 日頭 [yue]
 • 鴛鴦 εκφώνηση 鴛鴦 [zh]
 • 一得一失 εκφώνηση 一得一失 [ja]
 • 月光 εκφώνηση 月光 [ja]
 • 洪秀全 εκφώνηση 洪秀全 [zh]
 • 金茂大厦 εκφώνηση 金茂大厦 [zh]
 • 元宵节 εκφώνηση 元宵节 [zh]
 • 头先 εκφώνηση 头先 [hak]
 • 烏合之衆 εκφώνηση 烏合之衆 [ja]
 • 索 εκφώνηση [ja]
 • 阿姑 εκφώνηση 阿姑 [wuu]
 • 舅公 εκφώνηση 舅公 [wuu]
 • 阿嫲 εκφώνηση 阿嫲 [yue]
 • 戆嫲 εκφώνηση 戆嫲 [hak]
 • 老弟 εκφώνηση 老弟 [hak]
 • 今晡日 εκφώνηση 今晡日 [hak]
 • 上昼 εκφώνηση 上昼 [hak]
 • 前日 εκφώνηση 前日 [cjy]
 • 阿婆 εκφώνηση 阿婆 [wuu]
 • 赛龙舟 εκφώνηση 赛龙舟 [hak]
 • 双子塔 εκφώνηση 双子塔 [hak]
 • 好好先生 εκφώνηση 好好先生 [hak]
 • 龙王 εκφώνηση 龙王 [zh]
 • 屋下 εκφώνηση 屋下 [hak]
 • 擤濞 εκφώνηση 擤濞 [hak]
 • 细姑丈 εκφώνηση 细姑丈 [hak]
 • 为老不尊 εκφώνηση 为老不尊 [hak]
 • 晏晝 εκφώνηση 晏晝 [yue]
 • 地王大厦 εκφώνηση 地王大厦 [hak]
 • 當晝 εκφώνηση 當晝 [hak]
 • 大舅 εκφώνηση 大舅 [hak]
 • 汝兜 εκφώνηση 汝兜 [hak]
 • 阿姆 εκφώνηση 阿姆 [wuu]
 • 窗門 εκφώνηση 窗門 [wuu]
 • 食朝 εκφώνηση 食朝 [hak]
 • 身土不二 εκφώνηση 身土不二 [hak]
 • 外背 εκφώνηση 外背 [hak]
 • 过年 εκφώνηση 过年 [zh]
 • 客家土楼 εκφώνηση 客家土楼 [hak]
 • 吉隆坡 εκφώνηση 吉隆坡 [yue]
 • 伯婆 εκφώνηση 伯婆 [wuu]
 • 阿伯 εκφώνηση 阿伯 [wuu]
 • 擎 εκφώνηση [wuu]
 • 旧年 εκφώνηση 旧年 [zh]
 • 文锦渡 εκφώνηση 文锦渡 [hak]
 • 今晚夜 εκφώνηση 今晚夜 [hak]
 • 比亚迪 εκφώνηση 比亚迪 [hak]
 • 知人 εκφώνηση 知人 [ja]
 • 月光光 εκφώνηση 月光光 [hak]
 • 后生 εκφώνηση 后生 [wuu]
 • 嚎婆 εκφώνηση 嚎婆 [hak]
 • 客家电视台 εκφώνηση 客家电视台 [hak]
 • 舅娘 εκφώνηση 舅娘 [zh]
 • 李敏镐 εκφώνηση 李敏镐 [hak]
 • 嘬 εκφώνηση [yue]
 • 戆古 εκφώνηση 戆古 [hak]
 • 姨婆 εκφώνηση 姨婆 [wuu]
 • 山打根 εκφώνηση 山打根 [hak]
 • 客家米酒 εκφώνηση 客家米酒 [hak]
 • 太公 εκφώνηση 太公 [wuu]
 • 鹞婆 εκφώνηση 鹞婆 [hak]
 • 斗湖 εκφώνηση 斗湖 [hak]
 • 相罵 εκφώνηση 相罵 [hak]
 • 莲花 εκφώνηση 莲花 [hak]
 • 福建土楼 εκφώνηση 福建土楼 [hak]
 • 發夢 εκφώνηση 發夢 [hak]
 • 憨古 εκφώνηση 憨古 [hak]
 • 龙船 εκφώνηση 龙船 [zh]
 • 曾宝仪 εκφώνηση 曾宝仪 [hak]
 • 今下 εκφώνηση 今下 [hak]
 • 嗙 εκφώνηση [zh]
 • 劳动力 εκφώνηση 劳动力 [hak]
 • 虾兵蟹将 εκφώνηση 虾兵蟹将 [wuu]
 • 牛嫲 εκφώνηση 牛嫲 [hak]
 • 伯公 εκφώνηση 伯公 [wuu]
 • 下昼 εκφώνηση 下昼 [hak]
 • 食水 εκφώνηση 食水 [yue]
 • 叔公 εκφώνηση 叔公 [wuu]
 • 时辰 εκφώνηση 时辰 [zh]