Κατηγορία:

常用字

Εγγραφείτε στις προφορές στα 常用字

 • 做 εκφώνηση [yue]
 • 個 εκφώνηση [yue]
 • 紅 εκφώνηση [yue]
 • 黃 εκφώνηση [yue]
 • 弱 εκφώνηση [yue]
 • 華 εκφώνηση [yue]
 • 曲 εκφώνηση [yue]
 • 地 εκφώνηση [yue]
 • 州 εκφώνηση [yue]
 • 原 εκφώνηση [ja]
 • 強 εκφώνηση [ja]
 • 主 εκφώνηση [zh]
 • 費 εκφώνηση [yue]
 • 命 εκφώνηση [zh]
 • 身 εκφώνηση [yue]
 • 來 εκφώνηση [hak]
 • 皮 εκφώνηση [ja]
 • 讓 εκφώνηση [yue]
 • 病 εκφώνηση [zh]
 • 義 εκφώνηση [yue]
 • 展 εκφώνηση [yue]
 • 先 εκφώνηση [zh]
 • 坐 εκφώνηση [zh]
 • 解 εκφώνηση [yue]
 • 過 εκφώνηση [yue]
 • 電 εκφώνηση [yue]
 • 哪 εκφώνηση [zh]
 • 同 εκφώνηση [zh]
 • 界 εκφώνηση [wuu]
 • 常 εκφώνηση [yue]
 • 根 εκφώνηση [ja]
 • 那 εκφώνηση [yue]
 • 而 εκφώνηση [yue]
 • 交 εκφώνηση [yue]
 • 話 εκφώνηση [ja]
 • 升 εκφώνηση [zh]
 • 意 εκφώνηση [zh]
 • 輪 εκφώνηση [yue]
 • 巴 εκφώνηση [yue]
 • 法 εκφώνηση [zh]
 • 故 εκφώνηση [ja]
 • 找 εκφώνηση [zh]
 • 式 εκφώνηση [yue]
 • 其 εκφώνηση [yue]
 • 跑 εκφώνηση [zh]
 • 將 εκφώνηση [yue]
 • 段 εκφώνηση [ja]
 • 族 εκφώνηση [ja]
 • 短 εκφώνηση [zh]
 • 志 εκφώνηση [ja]
 • 國 εκφώνηση [yue]
 • 施 εκφώνηση [yue]
 • 起 εκφώνηση [yue]
 • 者 εκφώνηση [ja]
 • 所 εκφώνηση [ja]
 • 鹽 εκφώνηση [zh]
 • 城 εκφώνηση [ja]
 • 或 εκφώνηση [yue]
 • 以 εκφώνηση [yue]
 • 陳 εκφώνηση [yue]
 • 立 εκφώνηση [wuu]
 • 鬥 εκφώνηση [yue]
 • 見 εκφώνηση [zh]
 • 學 εκφώνηση [yue]
 • 英 εκφώνηση [zh]
 • 平 εκφώνηση [yue]
 • 通 εκφώνηση [yue]
 • 些 εκφώνηση [zh]
 • 德 εκφώνηση [wuu]
 • 略 εκφώνηση [yue]
 • 名 εκφώνηση [ja]
 • 果 εκφώνηση [yue]
 • 球 εκφώνηση [zh]
 • 性 εκφώνηση [yue]
 • 長 εκφώνηση [yue]
 • 往 εκφώνηση [yue]
 • 提 εκφώνηση [yue]
 • 謝 εκφώνηση [yue]
 • 首 εκφώνηση [ja]
 • 官 εκφώνηση [yue]
 • 軍 εκφώνηση [hak]
 • 工 εκφώνηση [yue]
 • 念 εκφώνηση [yue]
 • 望 εκφώνηση [yue]
 • 精 εκφώνηση [yue]
 • 職 εκφώνηση [yue]
 • 兵 εκφώνηση [hak]
 • 但 εκφώνηση [yue]
 • 這 εκφώνηση [yue]
 • 早 εκφώνηση [zh]
 • 件 εκφώνηση [ja]
 • 校 εκφώνηση [yue]
 • 發 εκφώνηση [yue]
 • 說 εκφώνηση [nan]
 • 屈 εκφώνηση [yue]
 • 論 εκφώνηση [yue]
 • 敵 εκφώνηση [ja]
 • 如 εκφώνηση [zh]
 • 第 εκφώνηση [yue]
 • 幾 εκφώνηση [yue]