Κατηγορία:

常用字

Εγγραφείτε στις προφορές στα 常用字

 • 屈 εκφώνηση [yue]
 • 發 εκφώνηση [yue]
 • 幾 εκφώνηση [yue]
 • 論 εκφώνηση [yue]
 • 讲 εκφώνηση [zh]
 • 商 εκφώνηση [yue]
 • 再 εκφώνηση [yue]
 • 源 εκφώνηση [zh]
 • 射 εκφώνηση [yue]
 • 曾 εκφώνηση [yue]
 • 度 εκφώνηση [zh]
 • 司 εκφώνηση [yue]
 • 運 εκφώνηση [ja]
 • 資 εκφώνηση [yue]
 • 京 εκφώνηση [yue]
 • 化 εκφώνηση [zh]
 • 溫 εκφώνηση [yue]
 • 良 εκφώνηση [yue]
 • 把 εκφώνηση [yue]
 • 汁 εκφώνηση [ja]
 • 開 εκφώνηση [yue]
 • 熱 εκφώνηση [zh]
 • 親 εκφώνηση [ja]
 • 別 εκφώνηση [hak]
 • 回 εκφώνηση [zh]
 • 黨 εκφώνηση [zh]
 • 罪 εκφώνηση [yue]
 • 步 εκφώνηση [yue]
 • 流 εκφώνηση [yue]
 • 於 εκφώνηση [yue]
 • 放 εκφώνηση [yue]
 • 結 εκφώνηση [yue]
 • 已 εκφώνηση [yue]
 • 比 εκφώνηση [yue]
 • 問 εκφώνηση [yue]
 • 辛 εκφώνηση [zh]
 • 站 εκφώνηση [zh]
 • 陽 εκφώνηση [zh]
 • 超 εκφώνηση [yue]
 • 認 εκφώνηση [yue]
 • 保 εκφώνηση [ja]
 • 會 εκφώνηση [yue]
 • 章 εκφώνηση [yue]
 • 求 εκφώνηση [yue]
 • 似 εκφώνηση [yue]
 • 武 εκφώνηση [yue]
 • 線 εκφώνηση [ja]
 • 代 εκφώνηση [hak]
 • 拿 εκφώνηση [zh]
 • 沒 εκφώνηση [yue]
 • 泉 εκφώνηση [zh]
 • 邊 εκφώνηση [yue]
 • 種 εκφώνηση [yue]
 • 權 εκφώνηση [ja]
 • 此 εκφώνηση [yue]
 • 各 εκφώνηση [yue]
 • 兆 εκφώνηση [zh]
 • 術 εκφώνηση [ja]
 • 質 εκφώνηση [ja]
 • 圍 εκφώνηση [wuu]
 • 情 εκφώνηση [yue]
 • 建 εκφώνηση [ja]
 • 羅 εκφώνηση [yue]
 • 它 εκφώνηση [zh]
 • 破 εκφώνηση [zh]
 • 條 εκφώνηση [yue]
 • 害 εκφώνηση [wuu]
 • 停 εκφώνηση [zh]
 • 對 εκφώνηση [wuu]
 • 制 εκφώνηση [yue]
 • 底 εκφώνηση [yue]
 • 存 εκφώνηση [zh]
 • 及 εκφώνηση [yue]
 • 與 εκφώνηση [yue]
 • 查 εκφώνηση [wuu]
 • 被 εκφώνηση [yue]
 • 練 εκφώνηση [yue]
 • 言 εκφώνηση [ja]
 • 階 εκφώνηση [ja]
 • 嚴 εκφώνηση [zh]
 • 案 εκφώνηση [zh]
 • 占 εκφώνηση [wuu]
 • 富 εκφώνηση [ja]
 • 照 εκφώνηση [wuu]
 • 樹 εκφώνηση [ja]
 • 作 εκφώνηση [zh]
 • 津 εκφώνηση [yue]
 • 波 εκφώνηση [ja]
 • 史 εκφώνηση [yue]
 • 由 εκφώνηση [yue]
 • 含 εκφώνηση [yue]
 • 否 εκφώνηση [zh]
 • 溪 εκφώνηση [wuu]
 • 排 εκφώνηση [wuu]
 • 受 εκφώνηση [wuu]
 • 微 εκφώνηση [yue]
 • 帝 εκφώνηση [ja]
 • 圖 εκφώνηση [yue]
 • 送 εκφώνηση [yue]
 • 談 εκφώνηση [yue]