Κατηγορία:

常用字

Εγγραφείτε στις προφορές στα 常用字

 • 統 εκφώνηση [yue]
 • 注 εκφώνηση [zh]
 • 應 εκφώνηση [yue]
 • 體 εκφώνηση [zh]
 • 並 εκφώνηση [zh]
 • 場 εκφώνηση [yue]
 • 因 εκφώνηση [yue]
 • 漢 εκφώνηση [ja]
 • 功 εκφώνηση [yue]
 • 報 εκφώνηση [yue]
 • 習 εκφώνηση [yue]
 • 供 εκφώνηση [yue]
 • 留 εκφώνηση [yue]
 • 共 εκφώνηση [zh]
 • 育 εκφώνηση [ja]
 • 換 εκφώνηση [yue]
 • 們 εκφώνηση [yue]
 • 特 εκφώνηση [yue]
 • 初 εκφώνηση [wuu]
 • 每 εκφώνηση [yue]
 • 鋼 εκφώνηση [ja]
 • 塊 εκφώνηση [ja]
 • 送 εκφώνηση [yue]
 • 料 εκφώνηση [yue]
 • 封 εκφώνηση [hak]
 • 靠 εκφώνηση [zh]
 • 沖 εκφώνηση [ja]
 • 院 εκφώνηση [ja]
 • 兩 εκφώνηση [yue]
 • 袁 εκφώνηση [yue]
 • 于 εκφώνηση [yue]
 • 河 εκφώνηση [ja]
 • 至 εκφώνηση [yue]
 • 感 εκφώνηση [yue]
 • 克 εκφώνηση [yue]
 • 深 εκφώνηση [zh]
 • 減 εκφώνηση [wuu]
 • 適 εκφώνηση [yue]
 • 負 εκφώνηση [yue]
 • 衛 εκφώνηση [yue]
 • 頻 εκφώνηση [zh]
 • 己 εκφώνηση [yue]
 • 社 εκφώνηση [yue]
 • 機 εκφώνηση [yue]
 • 失 εκφώνηση [zh]
 • 跟 εκφώνηση [zh]
 • 財 εκφώνηση [yue]
 • 拉 εκφώνηση [zh]
 • 聲 εκφώνηση [yue]
 • 庚 εκφώνηση [zh]
 • 範 εκφώνηση [yue]
 • 铺 εκφώνηση [wuu]
 • 幼 εκφώνηση [yue]
 • 經 εκφώνηση [yue]
 • 蘇 εκφώνηση [yue]
 • 树 εκφώνηση [zh]
 • 關 εκφώνηση [yue]
 • 從 εκφώνηση [yue]
 • 士 εκφώνηση [yue]
 • 還 εκφώνηση [yue]
 • 控 εκφώνηση [yue]
 • 器 εκφώνηση [ja]
 • 題 εκφώνηση [ja]
 • 業 εκφώνηση [yue]
 • 責 εκφώνηση [ja]
 • 項 εκφώνηση [yue]
 • 達 εκφώνηση [ja]
 • 變 εκφώνηση [yue]
 • 素 εκφώνηση [yue]
 • 戰 εκφώνηση [wuu]
 • 極 εκφώνηση [yue]
 • 決 εκφώνηση [yue]
 • 苦 εκφώνηση [zh]
 • 麼 εκφώνηση [zh]
 • 醫 εκφώνηση [zh]
 • 區 εκφώνηση [yue]
 • 修 εκφώνηση [zh]
 • 距 εκφώνηση [yue]
 • 規 εκφώνηση [yue]
 • 友 εκφώνηση [yue]
 • 革 εκφώνηση [zh]
 • 甲 εκφώνηση [yue]
 • 圓 εκφώνηση [yue]
 • 效 εκφώνηση [yue]
 • 內 εκφώνηση [yue]
 • 告 εκφώνηση [yue]
 • 述 εκφώνηση [yue]
 • 收 εκφώνηση [yue]
 • 察 εκφώνηση [wuu]
 • 完 εκφώνηση [yue]
 • 絕 εκφώνηση [yue]
 • 卻 εκφώνηση [yue]
 • 依 εκφώνηση [yue]
 • 設 εκφώνηση [yue]
 • 策 εκφώνηση [yue]
 • 治 εκφώνηση [zh]
 • 簡 εκφώνηση [yue]
 • 壞 εκφώνηση [zh]
 • 密 εκφώνηση [yue]
 • 承 εκφώνηση [yue]