Κατηγορία:

平安時代

Εγγραφείτε στις προφορές στα 平安時代

 • 朱雀 εκφώνηση 朱雀 [ja]
 • 平城 εκφώνηση 平城 [ja]
 • 安徳天皇 εκφώνηση 安徳天皇 [ja]
 • 村上 εκφώνηση 村上 [ja]
 • 安德 (安徳) εκφώνηση 安德 (安徳) [ja]
 • 村上天皇 εκφώνηση 村上天皇 [ja]
 • 更衣 εκφώνηση 更衣 [ja]
 • 白河 εκφώνηση 白河 [ja]
 • 醍醐 εκφώνηση 醍醐 [ja]
 • 嵯峨 εκφώνηση 嵯峨 [ja]
 • 三條 εκφώνηση 三條 [ja]
 • 光孝 εκφώνηση 光孝 [ja]
 • 陽成 εκφώνηση 陽成 [ja]
 • 圓融 (円融) εκφώνηση 圓融 (円融) [ja]
 • 後朱雀 εκφώνηση 後朱雀 [ja]
 • 一條 (一条) εκφώνηση 一條 (一条) [ja]
 • 近衞 εκφώνηση 近衞 [ja]
 • 後三條 εκφώνηση 後三條 [ja]
 • 堀河 εκφώνηση 堀河 [ja]
 • 清和 εκφώνηση 清和 [ja]
 • 淳和 εκφώνηση 淳和 [ja]
 • 崇德 εκφώνηση 崇德 [ja]
 • 後白河 εκφώνηση 後白河 [ja]
 • 後冷泉 εκφώνηση 後冷泉 [ja]
 • 仁明 εκφώνηση 仁明 [ja]
 • 花山 εκφώνηση 花山 [ja]
 • 宇多 εκφώνηση 宇多 [ja]
 • 文徳 εκφώνηση 文徳 [ja]
 • 六條 εκφώνηση 六條 [ja]
 • 冷泉 εκφώνηση 冷泉 [ja]
 • 鳥羽 εκφώνηση 鳥羽 [ja]
 • 高倉 εκφώνηση 高倉 [ja]
 • 中宮 εκφώνηση 中宮 [ja]
 • 後一條 εκφώνηση 後一條 [ja]
 • 二條 εκφώνηση 二條 [ja]
 • 桓武 εκφώνηση 桓武 [ja]