Κατηγορία:

彩虹顏色

Εγγραφείτε στις προφορές στα 彩虹顏色

  • 白 εκφώνηση [ja]
  • 赤 εκφώνηση [ja]
  • 青 εκφώνηση [ja]
  • 紫 εκφώνηση [ja]
  • 橙 εκφώνηση [ja]
  • 藍 εκφώνηση [ja]
  • 黃 εκφώνηση [yue]
  • 綠 εκφώνηση [yue]