Κατηγορία:

整十數單字

Εγγραφείτε στις προφορές στα 整十數單字

 • 十 εκφώνηση [zh]
 • 正 εκφώνηση [yue]
 • 千 εκφώνηση [ja]
 • 百 εκφώνηση [zh]
 • 廿 εκφώνηση 廿 [wuu]
 • 進 εκφώνηση [yue]
 • 卅 εκφώνηση [yue]
 • 億 εκφώνηση [ja]
 • 京 εκφώνηση [yue]
 • 兆 εκφώνηση [zh]
 • 溝 εκφώνηση [ja]
 • 圓 εκφώνηση [yue]
 • 萬 εκφώνηση [yue]
 • 垓 εκφώνηση [ja]
 • 載 εκφώνηση [yue]
 • 枯 εκφώνηση [zh]
 • 拾 εκφώνηση [yue]
 • 秭 εκφώνηση [zh]
 • 圩 εκφώνηση [zh]
 • 卄 εκφώνηση [zh]
 • 佰 εκφώνηση [zh]
 • 皕 εκφώνηση [zh]
 • 樺 εκφώνηση [ja]
 • 卌 εκφώνηση [zh]
 • 穰 εκφώνηση [yue]
 • 澗 εκφώνηση [yue]