Κατηγορία:

數字單位

Εγγραφείτε στις προφορές στα 數字單位

 • 十 εκφώνηση [zh]
 • 正 εκφώνηση [yue]
 • 百 εκφώνηση [zh]
 • 不可思議 εκφώνηση 不可思議 [zh]
 • 個 εκφώνηση [nan]
 • 億 εκφώνηση [ja]
 • 京 εκφώνηση [yue]
 • 兆 εκφώνηση [zh]
 • 溝 εκφώνηση [ja]
 • 極 εκφώνηση [yue]
 • 無量 εκφώνηση 無量 [ja]
 • 千兆 εκφώνηση 千兆 [ja]
 • 百萬 εκφώνηση 百萬 [nan]
 • 垓 εκφώνηση [ja]
 • 十億 εκφώνηση 十億 [ja]
 • 載 εκφώνηση [yue]
 • 千萬 εκφώνηση 千萬 [zh]
 • 十萬 εκφώνηση 十萬 [nan]
 • 百億 εκφώνηση 百億 [ja]
 • 阿僧祇 εκφώνηση 阿僧祇 [ja]
 • 百秭 εκφώνηση 百秭 [yue]
 • 恆河沙 εκφώνηση 恆河沙 [yue]
 • 十溝 εκφώνηση 十溝 [yue]
 • 千澗 εκφώνηση 千澗 [yue]
 • 百不可思議 εκφώνηση 百不可思議 [yue]
 • 百正 εκφώνηση 百正 [yue]
 • 十秭 εκφώνηση 十秭 [yue]
 • 千極 εκφώνηση 千極 [yue]
 • 十極 εκφώνηση 十極 [yue]
 • 百澗 εκφώνηση 百澗 [yue]
 • 十恆河沙 εκφώνηση 十恆河沙 [yue]
 • 千恆河沙 εκφώνηση 千恆河沙 [yue]
 • 十阿僧祇 εκφώνηση 十阿僧祇 [yue]
 • 那由他 εκφώνηση 那由他 [ja]
 • 千無量 εκφώνηση 千無量 [yue]
 • 百兆 εκφώνηση 百兆 [yue]
 • 百載 εκφώνηση 百載 [yue]
 • 十正 εκφώνηση 十正 [yue]
 • 千那由他 εκφώνηση 千那由他 [yue]
 • 百穰 εκφώνηση 百穰 [yue]
 • 千穰 εκφώνηση 千穰 [yue]
 • 百溝 εκφώνηση 百溝 [yue]
 • 十京 εκφώνηση 十京 [yue]
 • 百阿僧祇 εκφώνηση 百阿僧祇 [yue]
 • 百極 εκφώνηση 百極 [yue]
 • 百無量 εκφώνηση 百無量 [yue]
 • 千載 εκφώνηση 千載 [yue]
 • 百恆河沙 εκφώνηση 百恆河沙 [yue]
 • 十穰 εκφώνηση 十穰 [yue]
 • 千億 εκφώνηση 千億 [ja]
 • 千秭 εκφώνηση 千秭 [yue]
 • 十載 εκφώνηση 十載 [yue]
 • 百那由他 εκφώνηση 百那由他 [yue]
 • 千溝 εκφώνηση 千溝 [yue]
 • 千阿僧祇 εκφώνηση 千阿僧祇 [yue]
 • 千京 εκφώνηση 千京 [yue]
 • 百垓 εκφώνηση 百垓 [yue]
 • 十無量 εκφώνηση 十無量 [yue]
 • 千正 εκφώνηση 千正 [yue]
 • 百京 εκφώνηση 百京 [yue]
 • 十不可思議 εκφώνηση 十不可思議 [yue]
 • 十澗 εκφώνηση 十澗 [yue]
 • 十兆 εκφώνηση 十兆 [yue]
 • 千不可思議 εκφώνηση 千不可思議 [yue]
 • 千垓 εκφώνηση 千垓 [yue]
 • 穰 εκφώνηση [yue]
 • 十那由他 εκφώνηση 十那由他 [yue]
 • 十垓 εκφώνηση 十垓 [yue]