Κατηγορία:

數字小寫

Εγγραφείτε στις προφορές στα 數字小寫

 • 一 εκφώνηση [yue]
 • 二 εκφώνηση [zh]
 • 九 εκφώνηση [zh]
 • 十 εκφώνηση [zh]
 • 六 εκφώνηση [zh]
 • 三 εκφώνηση [zh]
 • 四 εκφώνηση [zh]
 • 五 εκφώνηση [wuu]
 • 八 εκφώνηση [zh]
 • 七 εκφώνηση [ja]
 • 正 εκφώνηση [yue]
 • 千 εκφώνηση [ja]
 • 百 εκφώνηση [zh]
 • 廿 εκφώνηση 廿 [wuu]
 • 京 εκφώνηση [yue]
 • 億 εκφώνηση [ja]
 • 〇 εκφώνηση [ja]
 • 兆 εκφώνηση [zh]
 • 溝 εκφώνηση [ja]
 • 萬 εκφώνηση [yue]
 • 垓 εκφώνηση [ja]
 • 載 εκφώνηση [yue]
 • 卅 εκφώνηση [zh]
 • 卄 εκφώνηση [zh]
 • 卌 εκφώνηση [zh]
 • 穰 εκφώνηση [yue]
 • 亖 εκφώνηση [yue]