Κατηγορία:

方位

Εγγραφείτε στις προφορές στα 方位

 • 西 εκφώνηση 西 [ja]
 • 北 εκφώνηση [ja]
 • 東 εκφώνηση [ja]
 • 東西南北 εκφώνηση 東西南北 [ja]
 • 南 εκφώνηση [ja]
 • 東西 εκφώνηση 東西 [ja]
 • 这边 εκφώνηση 这边 [yue]
 • 上边 εκφώνηση 上边 [yue]
 • 附近 εκφώνηση 附近 [yue]
 • 北西 εκφώνηση 北西 [ja]
 • 那边 εκφώνηση 那边 [yue]
 • 南西 εκφώνηση 南西 [ja]
 • 南東 εκφώνηση 南東 [ja]
 • 南北 εκφώνηση 南北 [ja]
 • 南南西 εκφώνηση 南南西 [ja]
 • 北北西 εκφώνηση 北北西 [ja]
 • 西北西 εκφώνηση 西北西 [ja]
 • 東北東 εκφώνηση 東北東 [ja]
 • 北北東 εκφώνηση 北北東 [ja]
 • 方角 εκφώνηση 方角 [ja]
 • 西南西 εκφώνηση 西南西 [ja]
 • 崠頂 εκφώνηση 崠頂 [hak]
 • 北東 εκφώνηση 北東 [ja]
 • 南南東 εκφώνηση 南南東 [ja]
 • 隔篱 εκφώνηση 隔篱 [yue]
 • 東南東 εκφώνηση 東南東 [ja]