Κατηγορία:

时间

Εγγραφείτε στις προφορές στα 时间

  • 時間 εκφώνηση
    時間 [yue]
  • 时间 εκφώνηση
    时间 [zh]
  • 晏昼 εκφώνηση
    晏昼 [hak]