Κατηγορία:

星體

Εγγραφείτε στις προφορές στα 星體

 • 地球 εκφώνηση 地球 [ja]
 • 月亮 εκφώνηση 月亮 [zh]
 • 太阳 εκφώνηση 太阳 [zh]
 • 太陽 εκφώνηση 太陽 [ja]
 • 海王星 εκφώνηση 海王星 [ja]
 • 水星 εκφώνηση 水星 [ja]
 • 火星 εκφώνηση 火星 [zh]
 • 天王星 εκφώνηση 天王星 [ja]
 • 鬩神星 εκφώνηση 鬩神星 [yue]
 • 木星 εκφώνηση 木星 [ja]
 • 冥王星 εκφώνηση 冥王星 [zh]
 • 金星 εκφώνηση 金星 [ja]
 • 土星 εκφώνηση 土星 [ja]
 • 創神星 εκφώνηση 創神星 [yue]