Κατηγορία:

汉语水平词汇

Εγγραφείτε στις προφορές στα 汉语水平词汇

 • 冬天 εκφώνηση 冬天 [zh]
 • 电影 εκφώνηση 电影 [zh]
 • 大学 εκφώνηση 大学 [ja]
 • 翻译 εκφώνηση 翻译 [zh]
 • 弟弟 εκφώνηση 弟弟 [zh]
 • 大家 εκφώνηση 大家 [yue]
 • 儿子 εκφώνηση 儿子 [zh]
 • 地方 εκφώνηση 地方 [ja]
 • 大夫 εκφώνηση 大夫 [zh]
 • 当然 εκφώνηση 当然 [ja]
 • 方法 εκφώνηση 方法 [ja]
 • 动物 εκφώνηση 动物 [zh]
 • 点心 εκφώνηση 点心 [zh]
 • 电话 εκφώνηση 电话 [yue]
 • 电视 εκφώνηση 电视 [zh]
 • 道理 εκφώνηση 道理 [wuu]
 • 东边 εκφώνηση 东边 [zh]
 • 发烧 εκφώνηση 发烧 [zh]
 • 东西 εκφώνηση 东西 [zh]
 • 方便 εκφώνηση 方便 [yue]
 • 锻炼 εκφώνηση 锻炼 [zh]
 • 发展 εκφώνηση 发展 [zh]
 • 而且 εκφώνηση 而且 [zh]
 • 打算 εκφώνηση 打算 [yue]
 • 发现 εκφώνηση 发现 [zh]
 • 发生 εκφώνηση 发生 [zh]
 • 但是 εκφώνηση 但是 [zh]
 • 代表 εκφώνηση 代表 [ja]
 • 大声 εκφώνηση 大声 [zh]
 • 法语 εκφώνηση 法语 [zh]
 • 得到 εκφώνηση 得到 [zh]
 • 电灯 εκφώνηση 电灯 [zh]
 • 多么 εκφώνηση 多么 [zh]
 • 饭店 εκφώνηση 饭店 [zh]
 • 法文 εκφώνηση 法文 [zh]
 • 点钟 εκφώνηση 点钟 [zh]
 • 电车 εκφώνηση 电车 [zh]
 • 反对 εκφώνηση 反对 [zh]