Κατηγορία:

特定數目單字

Εγγραφείτε στις προφορές στα 特定數目單字

 • 一 εκφώνηση
  [yue]
 • 二 εκφώνηση
  [zh]
 • 九 εκφώνηση
  [ja]
 • 十 εκφώνηση
  [zh]
 • 六 εκφώνηση
  [zh]
 • 三 εκφώνηση
  [zh]
 • 四 εκφώνηση
  [zh]
 • 五 εκφώνηση
  [zh]
 • 八 εκφώνηση
  [zh]
 • 七 εκφώνηση
  [ja]
 • 正 εκφώνηση
  [yue]
 • 百 εκφώνηση
  [zh]
 • 千 εκφώνηση
  [ja]
 • 零 εκφώνηση
  [zh]
 • 廿 εκφώνηση
  廿 [wuu]
 • 陸 εκφώνηση
  [yue]
 • 伍 εκφώνηση
  [wuu]
 • 兩 εκφώνηση
  [zh]
 • 念 εκφώνηση
  [yue]
 • 京 εκφώνηση
  [yue]
 • 億 εκφώνηση
  [ja]
 • 〇 εκφώνηση
  [ja]
 • 兆 εκφώνηση
  [zh]
 • 什 εκφώνηση
  [zh]
 • 溝 εκφώνηση
  [ja]
 • 進 εκφώνηση
  [yue]
 • 萬 εκφώνηση
  [yue]
 • 圓 εκφώνηση
  [yue]
 • 柒 εκφώνηση
  [yue]
 • 垓 εκφώνηση
  [ja]
 • 玖 εκφώνηση
  [yue]
 • 貳 εκφώνηση
  [yue]
 • 捌 εκφώνηση
  [zh]
 • 載 εκφώνηση
  [yue]
 • 肆 εκφώνηση
  [yue]
 • 仟 εκφώνηση
  [yue]
 • 壹 εκφώνηση
  [zh]
 • 枯 εκφώνηση
  [zh]
 • 拾 εκφώνηση
  [yue]
 • 叁 εκφώνηση
  [yue]
 • 卅 εκφώνηση
  [zh]
 • 卄 εκφώνηση
  [zh]
 • 秭 εκφώνηση
  [zh]
 • 叄 εκφώνηση
  [yue]
 • 圩 εκφώνηση
  [zh]
 • 弍 εκφώνηση
  [cdo]
 • 佰 εκφώνηση
  [zh]
 • 皕 εκφώνηση
  [zh]
 • 樺 εκφώνηση
  [ja]
 • 卌 εκφώνηση
  [zh]
 • 䦉 εκφώνηση
  [yue]
 • 穰 εκφώνηση
  [yue]
 • 亖 εκφώνηση
  [yue]
 • 澗 εκφώνηση
  [yue]
 • 弌 εκφώνηση
  [yue]
 • 弎 εκφώνηση
  [yue]