Κατηγορία:

特定數目單字

Εγγραφείτε στις προφορές στα 特定數目單字

 • 一 εκφώνηση [yue]
 • 二 εκφώνηση [zh]
 • 九 εκφώνηση [ja]
 • 十 εκφώνηση [zh]
 • 六 εκφώνηση [ja]
 • 三 εκφώνηση [zh]
 • 四 εκφώνηση [zh]
 • 五 εκφώνηση [wuu]
 • 八 εκφώνηση [zh]
 • 七 εκφώνηση [ja]
 • 正 εκφώνηση [yue]
 • 百 εκφώνηση [zh]
 • 千 εκφώνηση [ja]
 • 零 εκφώνηση [zh]
 • 廿 εκφώνηση 廿 [wuu]
 • 陸 εκφώνηση [yue]
 • 伍 εκφώνηση [wuu]
 • 兩 εκφώνηση [zh]
 • 念 εκφώνηση [yue]
 • 京 εκφώνηση [yue]
 • 億 εκφώνηση [ja]
 • 〇 εκφώνηση [ja]
 • 兆 εκφώνηση [zh]
 • 什 εκφώνηση [zh]
 • 溝 εκφώνηση [ja]
 • 進 εκφώνηση [zh]
 • 萬 εκφώνηση [yue]
 • 圓 εκφώνηση [yue]
 • 柒 εκφώνηση [yue]
 • 垓 εκφώνηση [ja]
 • 玖 εκφώνηση [yue]
 • 貳 εκφώνηση [yue]
 • 捌 εκφώνηση [zh]
 • 載 εκφώνηση [yue]
 • 仟 εκφώνηση [yue]
 • 肆 εκφώνηση [yue]
 • 壹 εκφώνηση [zh]
 • 枯 εκφώνηση [zh]
 • 拾 εκφώνηση [yue]
 • 叁 εκφώνηση [yue]
 • 卅 εκφώνηση [zh]
 • 卄 εκφώνηση [zh]
 • 叄 εκφώνηση [yue]
 • 秭 εκφώνηση [zh]
 • 圩 εκφώνηση [zh]
 • 弍 εκφώνηση [cdo]
 • 佰 εκφώνηση [zh]
 • 皕 εκφώνηση [zh]
 • 樺 εκφώνηση [ja]
 • 卌 εκφώνηση [zh]
 • 䦉 εκφώνηση [yue]
 • 穰 εκφώνηση [yue]
 • 澗 εκφώνηση [yue]
 • 亖 εκφώνηση [yue]
 • 弌 εκφώνηση [yue]
 • 弎 εκφώνηση [yue]