Κατηγορία:

符號

Εγγραφείτε στις προφορές στα 符號

 • € εκφώνηση [nl]
 • ! εκφώνηση ! [en]
 • > εκφώνηση > [en]
 • % εκφώνηση % [ko]
 • * εκφώνηση * [ru]
 • = εκφώνηση = [ru]
 • × εκφώνηση × [yue]
 • $ εκφώνηση $ [en]
 • ^ εκφώνηση ^ [en]
 • 、 εκφώνηση [zh]
 • # εκφώνηση # [it]
 • ÷ εκφώνηση ÷ [ru]
 • ﹢ εκφώνηση [yue]
 • © εκφώνηση © [en]
 • − εκφώνηση [vi]
 • … εκφώνηση [yue]
 • Ⅻ εκφώνηση [yue]
 • ₴ εκφώνηση [uk]
 • 〈〉 εκφώνηση 〈〉 [yue]
 • √ εκφώνηση [ru]
 • ± εκφώνηση ± [en]
 • Ⅵ εκφώνηση [yue]
 • 卍 εκφώνηση [ja]
 • Ⅶ εκφώνηση [yue]
 • ₩ εκφώνηση [en]
 • ₹ εκφώνηση [da]
 • _ εκφώνηση _ [en]
 • ∫ εκφώνηση [it]
 • ∈ εκφώνηση [ru]
 • ⇒ εκφώνηση [it]
 • ₦ εκφώνηση [da]
 • ∂ εκφώνηση [it]
 • ∑ εκφώνηση [hak]
 • ’ εκφώνηση [en]
 • 。 εκφώνηση [ja]
 • ‰ εκφώνηση [yue]
 • Ⅳ εκφώνηση [yue]
 • ℠ εκφώνηση [yue]
 • ( εκφώνηση ( [ja]
 • Ⅺ εκφώνηση [yue]
 • Ⅱ εκφώνηση [yue]
 • ¢ εκφώνηση ¢ [it]
 • KR εκφώνηση KR [sv]
 • ₡ εκφώνηση [ru]
 • Ⅴ εκφώνηση [yue]
 • ∀ εκφώνηση [yue]
 • ₮ εκφώνηση [da]
 • Ⅹ εκφώνηση [yue]
 • ₭ εκφώνηση [da]
 • ) εκφώνηση ) [yue]
 • ₫ εκφώνηση [yue]
 • ¶ εκφώνηση [it]
 • ₱ εκφώνηση [da]
 • ∪ εκφώνηση [yue]
 • ℗ εκφώνηση [yue]
 • ⊥ εκφώνηση [yue]
 • ₥ εκφώνηση [tt]
 • ₤ εκφώνηση [tt]
 • ₯ εκφώνηση [tt]
 • ৳ εκφώνηση [tt]
 • ₧ εκφώνηση [es]
 • ™ εκφώνηση [yue]
 • ⊃ εκφώνηση [yue]
 • ₪ εκφώνηση [da]
 • ₲ εκφώνηση [da]
 • ® εκφώνηση ® [en]
 • Ⅸ εκφώνηση [yue]
 • ℉ εκφώνηση [yue]
 • ∉ εκφώνηση [yue]
 • Ⅷ εκφώνηση [yue]
 • ⇔ εκφώνηση [it]
 • ₵ εκφώνηση [da]
 • Ⅰ εκφώνηση [yue]
 • —— εκφώνηση —— [yue]
 • ฿ εκφώνηση ฿ [tt]
 • ∴ εκφώνηση [yue]
 • ⊆ εκφώνηση [yue]
 • ₣ εκφώνηση [tt]
 • ∵ εκφώνηση [yue]
 • ≙ εκφώνηση [yue]
 • ∃ εκφώνηση [yue]
 • RMB¥ εκφώνηση RMB¥ [yue]
 • ↔ εκφώνηση [tt]
 • ℃ εκφώνηση [yue]
 • ≕ εκφώνηση [yue]
 • ‡ εκφώνηση [it]
 • ∋ εκφώνηση [yue]
 • ¢ εκφώνηση [yue]
 • “” εκφώνηση “” [yue]
 • inférieur ou égal εκφώνηση inférieur ou égal [fr]
 • ³ εκφώνηση ³ [yue]
 • , εκφώνηση [yue]
 • ≅ εκφώνηση [it]
 • - εκφώνηση [yue]
 • ¥ εκφώνηση [yue]
 • NT$ εκφώνηση NT$ [yue]
 • ? εκφώνηση [yue]
 • ¤ εκφώνηση ¤ [ru]
 • ⊕ εκφώνηση [ru]
 • 《》 εκφώνηση 《》 [yue]