Κατηγορία:

轻声词

Εγγραφείτε στις προφορές στα 轻声词

 • 婆婆 εκφώνηση 婆婆 [zh]
 • 腻歪 εκφώνηση 腻歪 [zh]
 • 脑袋 εκφώνηση 脑袋 [zh]
 • 护士 εκφώνηση 护士 [zh]
 • 句子 εκφώνηση 句子 [zh]
 • 嫁妆 εκφώνηση 嫁妆 [zh]
 • 荸荠 εκφώνηση 荸荠 [wuu]
 • 憋闷 εκφώνηση 憋闷 [zh]
 • 念头 εκφώνηση 念头 [zh]
 • 靶子 εκφώνηση 靶子 [zh]
 • 牌子 εκφώνηση 牌子 [yue]
 • 袋子 εκφώνηση 袋子 [zh]
 • 身份 εκφώνηση 身份 [wuu]
 • 心思 εκφώνηση 心思 [ja]
 • 打扮 εκφώνηση 打扮 [zh]
 • 嘀咕 εκφώνηση 嘀咕 [zh]
 • 糊弄 εκφώνηση 糊弄 [zh]
 • 它们 εκφώνηση 它们 [zh]
 • 点子 εκφώνηση 点子 [zh]
 • 糊涂 εκφώνηση 糊涂 [zh]
 • 镜子 εκφώνηση 镜子 [zh]
 • 抽屉 εκφώνηση 抽屉 [zh]
 • 菱角 εκφώνηση 菱角 [zh]
 • 晃悠 εκφώνηση 晃悠 [zh]
 • 梆子 εκφώνηση 梆子 [zh]
 • 碟子 εκφώνηση 碟子 [zh]
 • 和尚 εκφώνηση 和尚 [zh]
 • 答应 εκφώνηση 答应 [zh]
 • 栗子 εκφώνηση 栗子 [wuu]
 • 拐子 εκφώνηση 拐子 [wuu]
 • 摆划 εκφώνηση 摆划 [zh]
 • 褒贬 εκφώνηση 褒贬 [zh]
 • 困难 εκφώνηση 困难 [zh]
 • 火烧 εκφώνηση 火烧 [zh]
 • 喇叭 εκφώνηση 喇叭 [nan]
 • 班子 εκφώνηση 班子 [zh]
 • 帮手 εκφώνηση 帮手 [zh]
 • 除了 εκφώνηση 除了 [zh]
 • 姐夫 εκφώνηση 姐夫 [zh]
 • 罐子 εκφώνηση 罐子 [zh]
 • 管子 εκφώνηση 管子 [zh]
 • 冷清 εκφώνηση 冷清 [zh]
 • 凑合 εκφώνηση 凑合 [zh]
 • 行当 εκφώνηση 行当 [zh]
 • 比试 εκφώνηση 比试 [zh]
 • 犊子 εκφώνηση 犊子 [zh]
 • 墩子 εκφώνηση 墩子 [zh]
 • 弟兄 εκφώνηση 弟兄 [wuu]
 • 记号 εκφώνηση 记号 [nan]
 • 半半拉拉 εκφώνηση 半半拉拉 [zh]
 • 巴结 εκφώνηση 巴结 [zh]
 • 鸽子 εκφώνηση 鸽子 [zh]
 • 架势 εκφώνηση 架势 [zh]
 • 袜子 εκφώνηση 袜子 [wuu]
 • 木头 εκφώνηση 木头 [zh]
 • 疟疾 εκφώνηση 疟疾 [yue]
 • 女婿 εκφώνηση 女婿 [zh]
 • 规矩 εκφώνηση 规矩 [zh]
 • 风筝 εκφώνηση 风筝 [zh]
 • 娇贵 εκφώνηση 娇贵 [zh]
 • 脖子 εκφώνηση 脖子 [zh]
 • 堆房 εκφώνηση 堆房 [zh]
 • 里边 εκφώνηση 里边 [zh]
 • 难为 εκφώνηση 难为 [zh]
 • 吧 εκφώνηση [yue]
 • 都督 εκφώνηση 都督 [zh]
 • 前边 εκφώνηση 前边 [zh]
 • 还是 εκφώνηση 还是 [zh]
 • 鬼子 εκφώνηση 鬼子 [zh]
 • 柜子 εκφώνηση 柜子 [zh]
 • 芥末 εκφώνηση 芥末 [zh]
 • 鞭子 εκφώνηση 鞭子 [zh]
 • 猩猩 εκφώνηση 猩猩 [zh]
 • 结实 εκφώνηση 结实 [zh]
 • 态度 εκφώνηση 态度 [zh]
 • 忽悠 εκφώνηση 忽悠 [cjy]
 • 多么 εκφώνηση 多么 [zh]
 • 耽误 εκφώνηση 耽误 [zh]
 • 名堂 εκφώνηση 名堂 [zh]
 • 舍得 εκφώνηση 舍得 [wuu]
 • 相公 εκφώνηση 相公 [zh]
 • 锤子 εκφώνηση 锤子 [zh]
 • 簸箩 εκφώνηση 簸箩 [zh]
 • 买卖 εκφώνηση 买卖 [zh]
 • 敦实 εκφώνηση 敦实 [zh]
 • 背静 εκφώνηση 背静 [zh]
 • 情形 εκφώνηση 情形 [yue]
 • 师傅 εκφώνηση 师傅 [zh]
 • 掺和 εκφώνηση 掺和 [zh]
 • 白净 εκφώνηση 白净 [zh]
 • 考究 εκφώνηση 考究 [ja]
 • 裤子 εκφώνηση 裤子 [zh]
 • 外边 εκφώνηση 外边 [zh]
 • 爽快 εκφώνηση 爽快 [zh]
 • 木匠 εκφώνηση 木匠 [zh]
 • 虾米 εκφώνηση 虾米 [wuu]
 • 口袋 εκφώνηση 口袋 [yue]
 • 箱子 εκφώνηση 箱子 [zh]
 • 年月 εκφώνηση 年月 [ja]
 • 生分 εκφώνηση 生分 [wuu]