Κατηγορία:

轻声词

Εγγραφείτε στις προφορές στα 轻声词

 • 垫补 εκφώνηση 垫补 [zh]
 • 行家 εκφώνηση 行家 [zh]
 • 摆设(名) εκφώνηση 摆设(名) [zh]
 • 石匠 εκφώνηση 石匠 [zh]
 • 稿子 εκφώνηση 稿子 [zh]
 • 领子 εκφώνηση 领子 [zh]
 • 势派 εκφώνηση 势派 [zh]
 • 戥子 εκφώνηση 戥子 [zh]
 • 省得 εκφώνηση 省得 [zh]
 • 岔子 εκφώνηση 岔子 [zh]
 • 磨烦 εκφώνηση 磨烦 [zh]
 • 乱腾 εκφώνηση 乱腾 [zh]
 • 结巴 εκφώνηση 结巴 [zh]
 • 窝囊 εκφώνηση 窝囊 [zh]
 • 停当 εκφώνηση 停当 [zh]
 • 落得 εκφώνηση 落得 [zh]
 • 活泛 εκφώνηση 活泛 [zh]
 • 扑扇 εκφώνηση 扑扇 [zh]
 • 烧饼 εκφώνηση 烧饼 [zh]
 • 棍子 εκφώνηση 棍子 [zh]
 • 唾沫 εκφώνηση 唾沫 [zh]
 • 出溜 εκφώνηση 出溜 [zh]
 • 烙铁 εκφώνηση 烙铁 [zh]
 • 一溜子 εκφώνηση 一溜子 [zh]
 • 槟子 εκφώνηση 槟子 [zh]
 • 搅和 εκφώνηση 搅和 [zh]
 • 窝棚 εκφώνηση 窝棚 [zh]
 • 册子 εκφώνηση 册子 [zh]
 • 光溜 εκφώνηση 光溜 [zh]
 • 说和 εκφώνηση 说和 [zh]
 • 柑子 εκφώνηση 柑子 [zh]
 • 帮子 εκφώνηση 帮子 [zh]
 • 比画 εκφώνηση 比画 [zh]
 • 顺溜 εκφώνηση 顺溜 [zh]
 • 跟斗 εκφώνηση 跟斗 [zh]
 • 稳当 εκφώνηση 稳当 [zh]
 • 顺当 εκφώνηση 顺当 [zh]
 • 婆家 εκφώνηση 婆家 [zh]
 • 磨蹭 εκφώνηση 磨蹭 [zh]
 • 荡悠 εκφώνηση 荡悠 [zh]
 • 松快 εκφώνηση 松快 [zh]
 • 揉搓 εκφώνηση 揉搓 [zh]
 • 干哕 εκφώνηση 干哕 [zh]
 • 亏得 εκφώνηση 亏得 [zh]
 • 皮实 εκφώνηση 皮实 [zh]
 • 扳子 εκφώνηση 扳子 [zh]
 • 串游 εκφώνηση 串游 [zh]
 • 睖怔 εκφώνηση 睖怔 [zh]
 • 忙乎 εκφώνηση 忙乎 [zh]
 • 待承 εκφώνηση 待承 [zh]
 • 斗箕 εκφώνηση 斗箕 [zh]
 • 鼻子眼儿 εκφώνηση 鼻子眼儿 [zh]
 • 秀气 εκφώνηση 秀气 [zh]
 • 拉忽 εκφώνηση 拉忽 [zh]
 • 绸子 εκφώνηση 绸子 [zh]
 • 身量 εκφώνηση 身量 [zh]
 • 阔气 εκφώνηση 阔气 [zh]
 • 拍拉 εκφώνηση 拍拉 [zh]
 • 屈枉 εκφώνηση 屈枉 [zh]
 • 富态 εκφώνηση 富态 [zh]
 • 锛子 εκφώνηση 锛子 [zh]
 • 铺衬 εκφώνηση 铺衬 [zh]
 • 冒失 εκφώνηση 冒失 [zh]
 • 伺候 εκφώνηση 伺候 [zh]
 • 拍打 εκφώνηση 拍打 [zh]
 • 勤快 εκφώνηση 勤快 [zh]
 • 身子 εκφώνηση 身子 [zh]
 • 沙子 εκφώνηση 沙子 [zh]
 • 玄乎 εκφώνηση 玄乎 [zh]
 • 斗搂 εκφώνηση 斗搂 [zh]
 • 嫩生 εκφώνηση 嫩生 [zh]
 • 长处 εκφώνηση 长处 [zh]
 • 认得 εκφώνηση 认得 [wuu]
 • 名气 εκφώνηση 名气 [zh]
 • 势利 εκφώνηση 势利 [zh]
 • 捣鼓 εκφώνηση 捣鼓 [zh]
 • 跷蹊 εκφώνηση 跷蹊 [zh]
 • 罐头 εκφώνηση 罐头 [zh]
 • 框子 εκφώνηση 框子 [zh]
 • 点补 εκφώνηση 点补 [zh]
 • 背地里 εκφώνηση 背地里 [zh]
 • 迷瞪 εκφώνηση 迷瞪 [zh]
 • 毛糙 εκφώνηση 毛糙 [zh]
 • 眯缝 εκφώνηση 眯缝 [zh]
 • 苤蓝 εκφώνηση 苤蓝 [zh]
 • 呗 εκφώνηση [zh]
 • 肥实 εκφώνηση 肥实 [zh]
 • 熟识 εκφώνηση 熟识 [zh]
 • 鲜灵 εκφώνηση 鲜灵 [zh]
 • 法子 εκφώνηση 法子 [zh]
 • 重落 εκφώνηση 重落 [zh]
 • 踢腾 εκφώνηση 踢腾 [zh]
 • 哼唧 εκφώνηση 哼唧 [zh]
 • 俗气 εκφώνηση 俗气 [zh]
 • 出落 εκφώνηση 出落 [zh]
 • 灵便 εκφώνηση 灵便 [zh]
 • 别别扭扭 εκφώνηση 别别扭扭 [zh]
 • 属相 εκφώνηση 属相 [zh]
 • 老爷 εκφώνηση 老爷 [zh]
 • 叨登 εκφώνηση 叨登 [zh]