Κατηγορία:

駝背

Εγγραφείτε στις προφορές στα 駝背

  • 田螺背 εκφώνηση 田螺背 [wuu]
  • 骺背 εκφώνηση 骺背 [wuu]