Κατηγορία:

자주 쓰이는 한국어 낱말 5800

Εγγραφείτε στις προφορές στα 자주 쓰이는 한국어 낱말 5800

 • 안녕 εκφώνηση 안녕 [ko]
 • 바보 εκφώνηση 바보 [ko]
 • 한국어 εκφώνηση 한국어 [ko]
 • 가방 εκφώνηση 가방 [ko]
 • 고양이 εκφώνηση 고양이 [ko]
 • 진짜 εκφώνηση 진짜 [ko]
 • 지하철 εκφώνηση 지하철 [ko]
 • 새 εκφώνηση [ko]
 • 떡볶이 εκφώνηση 떡볶이 [ko]
 • 가을 εκφώνηση 가을 [ko]
 • 개 εκφώνηση [ko]
 • 강남 εκφώνηση 강남 [ko]
 • 크리스마스 εκφώνηση 크리스마스 [ko]
 • 월요일 εκφώνηση 월요일 [ko]
 • 방학 εκφώνηση 방학 [ko]
 • 아이스크림 εκφώνηση 아이스크림 [ko]
 • 감자 εκφώνηση 감자 [ko]
 • 미안하다 εκφώνηση 미안하다 [ko]
 • 가요 εκφώνηση 가요 [ko]
 • 라디오 εκφώνηση 라디오 [ko]
 • 귀국하다 εκφώνηση 귀국하다 [ko]
 • 모자 εκφώνηση 모자 [ko]
 • 화요일 εκφώνηση 화요일 [ko]
 • 도서관 εκφώνηση 도서관 [ko]
 • 부모님 εκφώνηση 부모님 [ko]
 • 이 εκφώνηση [ko]
 • 일 εκφώνηση [ko]
 • 위 εκφώνηση [ko]
 • 외국인 εκφώνηση 외국인 [ko]
 • 김밥 εκφώνηση 김밥 [ko]
 • 빨간색 εκφώνηση 빨간색 [ko]
 • 일요일 εκφώνηση 일요일 [ko]
 • 교과서 εκφώνηση 교과서 [ko]
 • 저 εκφώνηση [ko]
 • 의자 εκφώνηση 의자 [ko]
 • 돼지 εκφώνηση 돼지 [ko]
 • 오 εκφώνηση [ko]
 • 강변 εκφώνηση 강변 [ko]
 • 우유 εκφώνηση 우유 [ko]
 • 열쇠 εκφώνηση 열쇠 [ko]
 • 토요일 εκφώνηση 토요일 [ko]
 • 사 εκφώνηση [ko]
 • 예 εκφώνηση [ko]
 • 공항 εκφώνηση 공항 [ko]
 • 귀엽다 εκφώνηση 귀엽다 [ko]
 • 비빔밥 εκφώνηση 비빔밥 [ko]
 • 목요일 εκφώνηση 목요일 [ko]
 • 가입하다 εκφώνηση 가입하다 [ko]
 • 양주 εκφώνηση 양주 [ko]
 • 팔 εκφώνηση [ko]
 • 부탁 εκφώνηση 부탁 [ko]
 • 가게 εκφώνηση 가게 [ko]
 • 밤 εκφώνηση [ko]
 • 차 εκφώνηση [ko]
 • 씨 εκφώνηση [ko]
 • 비 εκφώνηση [ko]
 • 화장실 εκφώνηση 화장실 [ko]
 • 눈 εκφώνηση [ko]
 • 빵 εκφώνηση [ko]
 • 다리 εκφώνηση 다리 [ko]
 • 고기 εκφώνηση 고기 [ko]
 • 수요일 εκφώνηση 수요일 [ko]
 • 시계 εκφώνηση 시계 [ko]
 • 갈비 εκφώνηση 갈비 [ko]
 • 의사 εκφώνηση 의사 [ko]
 • 가스 εκφώνηση 가스 [ko]
 • 낱말 εκφώνηση 낱말 [ko]
 • 배 εκφώνηση [ko]
 • 닭 εκφώνηση [ko]
 • 부엌 εκφώνηση 부엌 [ko]
 • 먹다 εκφώνηση 먹다 [ko]
 • 내일 εκφώνηση 내일 [ko]
 • 금요일 εκφώνηση 금요일 [ko]
 • 손가락 εκφώνηση 손가락 [ko]
 • 불고기 εκφώνηση 불고기 [ko]
 • 삼 εκφώνηση [ko]
 • 네 εκφώνηση [ko]
 • 정말 εκφώνηση 정말 [ko]
 • 주말 εκφώνηση 주말 [ko]
 • 살 εκφώνηση [ko]
 • 오전 εκφώνηση 오전 [ko]
 • 쉬다 εκφώνηση 쉬다 [ko]
 • 공원 εκφώνηση 공원 [ko]
 • 입술 εκφώνηση 입술 [ko]
 • 번역 εκφώνηση 번역 [ko]
 • 시장 εκφώνηση 시장 [ko]
 • 칠 εκφώνηση [ko]
 • 단골 εκφώνηση 단골 [ko]
 • 달 εκφώνηση [ko]
 • 강 εκφώνηση [ko]
 • 도 εκφώνηση [ko]
 • 대학생 εκφώνηση 대학생 [ko]
 • 가위 εκφώνηση 가위 [ko]
 • 질문 εκφώνηση 질문 [ko]
 • 누나 εκφώνηση 누나 [ko]
 • 만화 εκφώνηση 만화 [ko]
 • 구 εκφώνηση [ko]
 • 가짜 εκφώνηση 가짜 [ko]
 • 막내 εκφώνηση 막내 [ko]
 • 동작 εκφώνηση 동작 [ko]