Κατηγορία:

자주 쓰이는 한국어 낱말 5800

Εγγραφείτε στις προφορές στα 자주 쓰이는 한국어 낱말 5800

 • 설날 εκφώνηση 설날 [ko]
 • 코 εκφώνηση [ko]
 • 저희 εκφώνηση 저희 [ko]
 • 거짓말 εκφώνηση 거짓말 [ko]
 • 김밥 εκφώνηση 김밥 [ko]
 • 목욕탕 εκφώνηση 목욕탕 [ko]
 • 규칙 εκφώνηση 규칙 [ko]
 • 화장실 εκφώνηση 화장실 [ko]
 • 라면 εκφώνηση 라면 [ko]
 • 박 εκφώνηση [ko]
 • 신화 εκφώνηση 신화 [ko]
 • 우표 εκφώνηση 우표 [ko]
 • 약국 εκφώνηση 약국 [ko]
 • 직업 εκφώνηση 직업 [ko]
 • 인터넷 εκφώνηση 인터넷 [ko]
 • 볶음밥 εκφώνηση 볶음밥 [ko]
 • 보고하다 εκφώνηση 보고하다 [ko]
 • 작성하다 εκφώνηση 작성하다 [ko]
 • 보고서 εκφώνηση 보고서 [ko]
 • 도둑 εκφώνηση 도둑 [ko]
 • 깎다 εκφώνηση 깎다 [ko]
 • 고객 εκφώνηση 고객 [ko]
 • 관광객 εκφώνηση 관광객 [ko]
 • 막걸리 εκφώνηση 막걸리 [ko]
 • 삼계탕 εκφώνηση 삼계탕 [ko]
 • 설렁탕 εκφώνηση 설렁탕 [ko]
 • 아버님 εκφώνηση 아버님 [ko]
 • 엉덩이 εκφώνηση 엉덩이 [ko]
 • 눈동자 εκφώνηση 눈동자 [ko]
 • 무릎 εκφώνηση 무릎 [ko]
 • 머리카락 εκφώνηση 머리카락 [ko]
 • 턱 εκφώνηση [ko]
 • 뺨 εκφώνηση [ko]
 • 퇴근하다 εκφώνηση 퇴근하다 [ko]
 • 출근하다 εκφώνηση 출근하다 [ko]
 • 요리하다 εκφώνηση 요리하다 [ko]
 • 청소하다 εκφώνηση 청소하다 [ko]
 • 주문하다 εκφώνηση 주문하다 [ko]
 • 말씀하다 εκφώνηση 말씀하다 [ko]
 • 지불하다 εκφώνηση 지불하다 [ko]
 • 계산하다 εκφώνηση 계산하다 [ko]
 • 안내하다 εκφώνηση 안내하다 [ko]
 • 예약하다 εκφώνηση 예약하다 [ko]
 • 도착하다 εκφώνηση 도착하다 [ko]
 • 화 εκφώνηση [ko]
 • 소포 εκφώνηση 소포 [ko]
 • 수영장 εκφώνηση 수영장 [ko]
 • 숙제 εκφώνηση 숙제 [ko]
 • 싫어하다 εκφώνηση 싫어하다 [ko]
 • 싸다 εκφώνηση 싸다 [ko]
 • 씨 εκφώνηση [ko]
 • 약 εκφώνηση [ko]
 • 연락 εκφώνηση 연락 [ko]
 • 엽서 εκφώνηση 엽서 [ko]
 • 요리 εκφώνηση 요리 [ko]
 • 욕실 εκφώνηση 욕실 [ko]
 • 우산 εκφώνηση 우산 [ko]
 • 우체국 εκφώνηση 우체국 [ko]
 • 운동장 εκφώνηση 운동장 [ko]
 • 잊어버리다 εκφώνηση 잊어버리다 [ko]
 • 잡지 εκφώνηση 잡지 [ko]
 • 장갑 εκφώνηση 장갑 [ko]
 • 재미없다 εκφώνηση 재미없다 [ko]
 • 접시 εκφώνηση 접시 [ko]
 • 조카 εκφώνηση 조카 [ko]
 • 주 εκφώνηση [ko]
 • 주방 εκφώνηση 주방 [ko]
 • 착하다 εκφώνηση 착하다 [ko]
 • 청소 εκφώνηση 청소 [ko]
 • 초대 εκφώνηση 초대 [ko]
 • 춥다 εκφώνηση 춥다 [ko]
 • 침대 εκφώνηση 침대 [ko]
 • 카드 εκφώνηση 카드 [ko]
 • 크다 εκφώνηση 크다 [ko]
 • 탁자 εκφώνηση 탁자 [ko]
 • 표 εκφώνηση [ko]
 • 피곤하다 εκφώνηση 피곤하다 [ko]
 • 홍차 εκφώνηση 홍차 [ko]
 • 휴가 εκφώνηση 휴가 [ko]
 • 휴일 εκφώνηση 휴일 [ko]
 • 학자 εκφώνηση 학자 [ko]
 • 인사하다 εκφώνηση 인사하다 [ko]
 • 영 εκφώνηση [ko]
 • 억 εκφώνηση [ko]
 • 만 εκφώνηση [ko]
 • 천 εκφώνηση [ko]
 • 구 εκφώνηση [ko]
 • 팔 εκφώνηση [ko]
 • 칠 εκφώνηση [ko]
 • 육 εκφώνηση [ko]
 • 아흔 εκφώνηση 아흔 [ko]
 • 여든 εκφώνηση 여든 [ko]
 • 일흔 εκφώνηση 일흔 [ko]
 • 예순 εκφώνηση 예순 [ko]
 • 마흔 εκφώνηση 마흔 [ko]
 • 서른 εκφώνηση 서른 [ko]
 • 스물 εκφώνηση 스물 [ko]
 • 국 εκφώνηση [ko]
 • 계란 εκφώνηση 계란 [ko]
 • 가게 εκφώνηση 가게 [ko]