Κατηγορία:

10 legszebb magyar szó

Εγγραφείτε στις προφορές στα 10 legszebb magyar szó

  • anya εκφώνηση anya [hu]
  • sír εκφώνηση sír [hu]
  • vér εκφώνηση vér [hu]
  • ősz εκφώνηση ősz [hu]
  • láng εκφώνηση láng [hu]
  • szív εκφώνηση szív [hu]
  • csók εκφώνηση csók [hu]
  • gyöngy εκφώνηση gyöngy [hu]
  • kard εκφώνηση kard [hu]
  • szűz εκφώνηση szűz [hu]