Κατηγορία:

año

Εγγραφείτε στις προφορές στα año

  • 1985 εκφώνηση 1985 [ga]
  • 1980 εκφώνηση 1980 [en]
  • annu εκφώνηση annu [scn]
  • en un año εκφώνηση en un año [es]
  • Καταγράψτε την προφορά για mata hiti mata hiti [rap] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
  • Καταγράψτε την προφορά για tripantü tripantü [arn] Αναμενόμενες εκφωνήσεις