Κατηγορία:

adjective

Εγγραφείτε στις προφορές στα adjective

 • insidious εκφώνηση insidious [en]
 • picturesque εκφώνηση picturesque [en]
 • 熱い εκφώνηση 熱い [ja]
 • physical εκφώνηση physical [en]
 • embarrassed εκφώνηση embarrassed [en]
 • used εκφώνηση used [en]
 • abandoned εκφώνηση abandoned [en]
 • each εκφώνηση each [en]
 • middle εκφώνηση middle [en]
 • jealous εκφώνηση jealous [en]
 • virgin εκφώνηση virgin [en]
 • nasty εκφώνηση nasty [en]
 • safe εκφώνηση safe [en]
 • rotten εκφώνηση rotten [en]
 • pastel εκφώνηση pastel [es]
 • adjunct εκφώνηση adjunct [en]
 • swell εκφώνηση swell [en]
 • perezoso εκφώνηση perezoso [es]
 • voluntary εκφώνηση voluntary [en]
 • phonetic εκφώνηση phonetic [en]
 • pretentious εκφώνηση pretentious [en]
 • robust εκφώνηση robust [en]
 • Jewish εκφώνηση Jewish [en]
 • invisible εκφώνηση invisible [en]
 • communal εκφώνηση communal [en]
 • strong εκφώνηση strong [en]
 • longer εκφώνηση longer [en]
 • noticeable εκφώνηση noticeable [en]
 • octavo εκφώνηση octavo [es]
 • blind εκφώνηση blind [en]
 • bound εκφώνηση bound [en]
 • nauseous εκφώνηση nauseous [en]
 • hermoso εκφώνηση hermoso [es]
 • philosophical εκφώνηση philosophical [en]
 • hungry εκφώνηση hungry [en]
 • bold εκφώνηση bold [en]
 • superb εκφώνηση superb [en]
 • chic εκφώνηση chic [de]
 • gwyn εκφώνηση gwyn [cy]
 • exciting εκφώνηση exciting [en]
 • brilliant εκφώνηση brilliant [en]
 • Cajun εκφώνηση Cajun [en]
 • suave εκφώνηση suave [en]
 • inchoate (adjective) εκφώνηση inchoate (adjective) [en]
 • destructive εκφώνηση destructive [en]
 • responsible εκφώνηση responsible [en]
 • annoying εκφώνηση annoying [en]
 • fossil εκφώνηση fossil [en]
 • authentic εκφώνηση authentic [en]
 • stubborn εκφώνηση stubborn [en]
 • flat εκφώνηση flat [en]
 • conservatief εκφώνηση conservatief [nl]
 • bona fide εκφώνηση bona fide [en]
 • peculiar εκφώνηση peculiar [en]
 • committed εκφώνηση committed [en]
 • scattered εκφώνηση scattered [en]
 • terrific εκφώνηση terrific [en]
 • mellifluous εκφώνηση mellifluous [en]
 • virally εκφώνηση virally [en]
 • incorrect εκφώνηση incorrect [en]
 • brief εκφώνηση brief [en]
 • week εκφώνηση week [en]
 • aboriginal εκφώνηση aboriginal [en]
 • quintessential εκφώνηση quintessential [en]
 • deviant εκφώνηση deviant [en]
 • sedentary εκφώνηση sedentary [en]
 • beloved εκφώνηση beloved [en]
 • Tyskie εκφώνηση Tyskie [pl]
 • imperturbable εκφώνηση imperturbable [es]
 • malevolent εκφώνηση malevolent [en]
 • aloud εκφώνηση aloud [en]
 • phenomenal εκφώνηση phenomenal [en]
 • racist εκφώνηση racist [en]
 • effervescent εκφώνηση effervescent [en]
 • fly εκφώνηση fly [en]
 • extra εκφώνηση extra [en]
 • minor εκφώνηση minor [en]
 • mental εκφώνηση mental [en]
 • thrilled εκφώνηση thrilled [en]
 • bilingual εκφώνηση bilingual [en]
 • iluminado εκφώνηση iluminado [es]
 • radical εκφώνηση radical [en]
 • gourmand εκφώνηση gourmand [en]
 • parallel εκφώνηση parallel [en]
 • dairy εκφώνηση dairy [en]
 • 小さい εκφώνηση 小さい [ja]
 • revolutionary εκφώνηση revolutionary [en]
 • snob εκφώνηση snob [fr]
 • gloomy εκφώνηση gloomy [en]
 • gierig εκφώνηση gierig [de]
 • idiosyncratic εκφώνηση idiosyncratic [en]
 • posthumous εκφώνηση posthumous [en]
 • acute εκφώνηση acute [en]
 • aware εκφώνηση aware [en]
 • jogging εκφώνηση jogging [en]
 • comely εκφώνηση comely [en]
 • trustworthy εκφώνηση trustworthy [en]
 • precious εκφώνηση precious [en]
 • literary εκφώνηση literary [en]
 • cowboy εκφώνηση cowboy [en]