Κατηγορία:

Adverbios de lugar

Εγγραφείτε στις προφορές στα Adverbios de lugar

 • arriba εκφώνηση arriba [es]
 • cerca εκφώνηση cerca [es]
 • onde εκφώνηση onde [pt]
 • dentro εκφώνηση dentro [es]
 • atrás εκφώνηση atrás [es]
 • abaixo εκφώνηση abaixo [pt]
 • aquí εκφώνηση aquí [es]
 • diante εκφώνηση diante [pt]
 • detrás εκφώνηση detrás [es]
 • encima εκφώνηση encima [es]
 • acá εκφώνηση acá [es]
 • debaixo εκφώνηση debaixo [pt]
 • aí εκφώνηση [lkt]
 • arredor εκφώνηση arredor [gl]
 • algures εκφώνηση algures [pt]
 • alá εκφώνηση alá [pt]
 • acolá εκφώνηση acolá [pt]
 • aló εκφώνηση aló [pt]
 • derredor εκφώνηση derredor [es]
 • ningures εκφώνηση ningures [gl]
 • ó pé εκφώνηση ó pé [gl]
 • derriba εκφώνηση derriba [gl]
 • fóra εκφώνηση fóra [gl]
 • velaquí εκφώνηση velaquí [gl]
 • á beira εκφώνηση á beira [gl]
 • velaí εκφώνηση velaí [gl]
 • u? εκφώνηση u? [gl]
 • alí εκφώνηση alí [gl]
 • aquén εκφώνηση aquén [gl]
 • xalundes εκφώνηση xalundes [gl]
 • en fronte εκφώνηση en fronte [gl]