Κατηγορία:

Adverbios de tempo

Εγγραφείτε στις προφορές στα Adverbios de tempo

 • tarde εκφώνηση tarde [es]
 • nunca εκφώνηση nunca [es]
 • perto εκφώνηση perto [pt]
 • pronto εκφώνηση pronto [pt]
 • sempre εκφώνηση sempre [it]
 • antes εκφώνηση antes [es]
 • seguido εκφώνηση seguido [es]
 • a destempo εκφώνηση a destempo [gl]
 • enseguida εκφώνηση enseguida [es]
 • a tempo εκφώνηση a tempo [it]
 • daquela εκφώνηση daquela [pt]
 • por veces εκφώνηση por veces [gl]
 • axiña εκφώνηση axiña [gl]
 • a diario εκφώνηση a diario [gl]
 • inda εκφώνηση inda [pt]
 • mentres εκφώνηση mentres [pt]
 • despois εκφώνηση despois [pt]
 • onte εκφώνηση onte [te]
 • deseguida εκφώνηση deseguida [ast]
 • antes de antonte εκφώνηση antes de antonte [gl]
 • xamais εκφώνηση xamais [gl]
 • hoxe en día εκφώνηση hoxe en día [gl]
 • de momento εκφώνηση de momento [es]
 • outrora εκφώνηση outrora [pt]
 • acotío εκφώνηση acotío [gl]
 • en diante εκφώνηση en diante [gl]
 • endexamais εκφώνηση endexamais [gl]
 • decontino εκφώνηση decontino [gl]
 • ás veces εκφώνηση ás veces [gl]
 • arreo εκφώνηση arreo [es]
 • ó pouco εκφώνηση ó pouco [gl]
 • trasantonte εκφώνηση trasantonte [gl]
 • antonte εκφώνηση antonte [gl]
 • decote εκφώνηση decote [pt]
 • xacando εκφώνηση xacando [gl]
 • deica pouco εκφώνηση deica pouco [gl]
 • deica un pouco εκφώνηση deica un pouco [gl]
 • hogano εκφώνηση hogano [gl]
 • cando εκφώνηση cando [pt]
 • aínda εκφώνηση aínda [gl]
 • namentres εκφώνηση namentres [gl]
 • a deshora εκφώνηση a deshora [gl]
 • entón εκφώνηση entón [gl]
 • decotío εκφώνηση decotío [gl]
 • mañá εκφώνηση mañá [gl]
 • asemade εκφώνηση asemade [gl]
 • decontado εκφώνηση decontado [gl]
 • pouco e pouco εκφώνηση pouco e pouco [gl]
 • deseguido εκφώνηση deseguido [gl]
 • pasadomañá εκφώνηση pasadomañá [gl]
 • de camiño εκφώνηση de camiño [gl]
 • en tempo εκφώνηση en tempo [gl]
 • noutrora εκφώνηση noutrora [pt]
 • antano εκφώνηση antano [gl]
 • entrementres εκφώνηση entrementres [gl]