Κατηγορία:

Advervios de cantidade

Εγγραφείτε στις προφορές στα Advervios de cantidade

 • moi εκφώνηση moi [fr]
 • apenas εκφώνηση apenas [es]
 • soamente εκφώνηση soamente [gl]
 • mesmamente εκφώνηση mesmamente [ast]
 • de sobra εκφώνηση de sobra [gl]
 • talmente εκφώνηση talmente [it]
 • xustamente εκφώνηση xustamente [gl]
 • de menos εκφώνηση de menos [gl]
 • de máis εκφώνηση de máis [gl]
 • casemente εκφώνηση casemente [gl]
 • malamente εκφώνηση malamente [gl]
 • dabondo εκφώνηση dabondo [gl]
 • por aí εκφώνηση por aí [gl]
 • xusto εκφώνηση xusto [gl]
 • de todo εκφώνηση de todo [gl]