Κατηγορία:

aggettivi

Εγγραφείτε στις προφορές στα aggettivi

 • brillante εκφώνηση brillante [es]
 • vivo εκφώνηση vivo [es]
 • tranquille εκφώνηση tranquille [fr]
 • necesario εκφώνηση necesario [es]
 • grave εκφώνηση grave [en]
 • largo εκφώνηση largo [it]
 • extraterrestre εκφώνηση extraterrestre [es]
 • argentino εκφώνηση argentino [es]
 • interessante εκφώνηση interessante [pt]
 • bello εκφώνηση bello [es]
 • delicioso εκφώνηση delicioso [es]
 • recalcitrante εκφώνηση recalcitrante [it]
 • insignificante εκφώνηση insignificante [es]
 • difficile εκφώνηση difficile [fr]
 • buono εκφώνηση buono [it]
 • colombiano εκφώνηση colombiano [es]
 • cieco εκφώνηση cieco [it]
 • molto εκφώνηση molto [it]
 • cospicuo εκφώνηση cospicuo [it]
 • tanto εκφώνηση tanto [es]
 • abbagliante εκφώνηση abbagliante [it]
 • urgente εκφώνηση urgente [pt]
 • arrogante εκφώνηση arrogante [pt]
 • incandescente εκφώνηση incandescente [es]
 • reticente εκφώνηση reticente [pt]
 • vivace εκφώνηση vivace [it]
 • intelligente εκφώνηση intelligente [it]
 • curiosa εκφώνηση curiosa [es]
 • miope εκφώνηση miope [it]
 • boliviano εκφώνηση boliviano [pt]
 • refrigerante εκφώνηση refrigerante [it]
 • nubile εκφώνηση nubile [en]
 • grosso εκφώνηση grosso [pt]
 • australiano εκφώνηση australiano [pt]
 • machiavellico εκφώνηση machiavellico [it]
 • violento εκφώνηση violento [es]
 • fraterno εκφώνηση fraterno [pt]
 • basso εκφώνηση basso [it]
 • acefalo εκφώνηση acefalo [it]
 • vecchio εκφώνηση vecchio [it]
 • irrisorio εκφώνηση irrisorio [it]
 • folle εκφώνηση folle [fr]
 • carnivoro εκφώνηση carnivoro [it]
 • sorprendente εκφώνηση sorprendente [es]
 • piccolo εκφώνηση piccolo [it]
 • bianchi εκφώνηση bianchi [it]
 • guatemalteco εκφώνηση guatemalteco [es]
 • eccitante εκφώνηση eccitante [it]
 • equidistante εκφώνηση equidistante [es]
 • prominente εκφώνηση prominente [de]
 • libero εκφώνηση libero [pl]
 • cipriota εκφώνηση cipriota [pt]
 • liscio εκφώνηση liscio [it]
 • confuse εκφώνηση confuse [en]
 • corpulento εκφώνηση corpulento [pt]
 • generoso εκφώνηση generoso [es]
 • perfetto εκφώνηση perfetto [it]
 • protestante εκφώνηση protestante [pt]
 • adorno εκφώνηση adorno [es]
 • vecchia εκφώνηση vecchia [it]
 • magro εκφώνηση magro [it]
 • pieno εκφώνηση pieno [it]
 • regale εκφώνηση regale [en]
 • severo εκφώνηση severo [it]
 • poderoso εκφώνηση poderoso [es]
 • civile εκφώνηση civile [it]
 • parmigiano εκφώνηση parmigiano [it]
 • retrovirale εκφώνηση retrovirale [de]
 • liberiano εκφώνηση liberiano [it]
 • dominicano εκφώνηση dominicano [es]
 • canadese εκφώνηση canadese [it]
 • marocchino εκφώνηση marocchino [it]
 • lunga εκφώνηση lunga [is]
 • nuova εκφώνηση nuova [it]
 • astuto εκφώνηση astuto [es]
 • intenso εκφώνηση intenso [es]
 • robusto εκφώνηση robusto [es]
 • ovino εκφώνηση ovino [es]
 • Rossi εκφώνηση Rossi [it]
 • bizantino εκφώνηση bizantino [it]
 • agitate εκφώνηση agitate [en]
 • tipico εκφώνηση tipico [it]
 • anodino εκφώνηση anodino [it]
 • ricci εκφώνηση ricci [it]
 • efficace εκφώνηση efficace [fr]
 • convincente εκφώνηση convincente [es]
 • cubano εκφώνηση cubano [es]
 • antistatico εκφώνηση antistatico [it]
 • opimo εκφώνηση opimo [es]
 • fumante εκφώνηση fumante [it]
 • simpatica εκφώνηση simpatica [it]
 • grafico εκφώνηση grafico [it]
 • radiante εκφώνηση radiante [es]
 • tenero εκφώνηση tenero [it]
 • corti εκφώνηση corti [it]
 • dolciastro εκφώνηση dolciastro [it]
 • nervoso εκφώνηση nervoso [it]
 • antica εκφώνηση antica [it]
 • mentale εκφώνηση mentale [it]
 • forzoso εκφώνηση forzoso [es]