Κατηγορία:

aggettivo

Εγγραφείτε στις προφορές στα aggettivo

 • mobile εκφώνηση mobile [en]
 • pollo εκφώνηση pollo [es]
 • verde εκφώνηση verde [it]
 • poco εκφώνηση poco [es]
 • sexy εκφώνηση sexy [en]
 • idiota εκφώνηση idiota [pt]
 • bastante εκφώνηση bastante [es]
 • padre εκφώνηση padre [es]
 • cielo εκφώνηση cielo [it]
 • maestro εκφώνηση maestro [es]
 • uno εκφώνηση uno [es]
 • bolognese εκφώνηση bolognese [it]
 • madre εκφώνηση madre [es]
 • triste εκφώνηση triste [fr]
 • brillante εκφώνηση brillante [es]
 • alabastrino εκφώνηση alabastrino [es]
 • negro εκφώνηση negro [es]
 • marron εκφώνηση marron [fr]
 • agile εκφώνηση agile [en]
 • importante εκφώνηση importante [fr]
 • alto εκφώνηση alto [es]
 • fresco εκφώνηση fresco [it]
 • caro εκφώνηση caro [it]
 • amore εκφώνηση amore [it]
 • primo εκφώνηση primo [es]
 • gelato εκφώνηση gelato [it]
 • lui εκφώνηση lui [fr]
 • pronto εκφώνηση pronto [pt]
 • vivo εκφώνηση vivo [it]
 • oscuro εκφώνηση oscuro [es]
 • nord εκφώνηση nord [fr]
 • grave εκφώνηση grave [en]
 • extra εκφώνηση extra [en]
 • professional εκφώνηση professional [en]
 • avaro εκφώνηση avaro [es]
 • grigio εκφώνηση grigio [it]
 • moglie εκφώνηση moglie [it]
 • lindo εκφώνηση lindo [es]
 • ateo εκφώνηση ateo [gl]
 • allegro εκφώνηση allegro [it]
 • sordo εκφώνηση sordo [es]
 • argentino εκφώνηση argentino [es]
 • religioso εκφώνηση religioso [es]
 • quinto εκφώνηση quinto [es]
 • bello εκφώνηση bello [es]
 • sublime εκφώνηση sublime [en]
 • snob εκφώνηση snob [fr]
 • extraterrestre εκφώνηση extraterrestre [es]
 • medio εκφώνηση medio [es]
 • macchiato εκφώνηση macchiato [it]
 • interessante εκφώνηση interessante [pt]
 • inglese εκφώνηση inglese [it]
 • duro εκφώνηση duro [es]
 • pedante εκφώνηση pedante [es]
 • paziente εκφώνηση paziente [it]
 • amante εκφώνηση amante [it]
 • aleatorio εκφώνηση aleatorio [it]
 • alpino εκφώνηση alpino [it]
 • recalcitrante εκφώνηση recalcitrante [it]
 • immune εκφώνηση immune [en]
 • tronco εκφώνηση tronco [es]
 • uomo εκφώνηση uomo [it]
 • certo εκφώνηση certo [la]
 • charmant εκφώνηση charmant [fr]
 • raro εκφώνηση raro [es]
 • fascista εκφώνηση fascista [es]
 • comprensivo εκφώνηση comprensivo [es]
 • difficile εκφώνηση difficile [fr]
 • largo εκφώνηση largo [it]
 • ingenuo εκφώνηση ingenuo [it]
 • cuore εκφώνηση cuore [it]
 • insignificante εκφώνηση insignificante [es]
 • italiano εκφώνηση italiano [it]
 • frizzante εκφώνηση frizzante [it]
 • presente εκφώνηση presente [es]
 • azzurro εκφώνηση azzurro [it]
 • gai εκφώνηση gai [fr]
 • buono εκφώνηση buono [it]
 • profano εκφώνηση profano [es]
 • acceso εκφώνηση acceso [it]
 • adolescente εκφώνηση adolescente [es]
 • mediocre εκφώνηση mediocre [en]
 • fondo εκφώνηση fondo [es]
 • tipo εκφώνηση tipo [pt]
 • cieco εκφώνηση cieco [it]
 • infausto εκφώνηση infausto [es]
 • cosmopolita εκφώνηση cosmopolita [it]
 • presunto εκφώνηση presunto [pt]
 • cioccolato εκφώνηση cioccolato [it]
 • molto εκφώνηση molto [it]
 • nativo εκφώνηση nativo [es]
 • ingrato εκφώνηση ingrato [pt]
 • morale εκφώνηση morale [en]
 • stronzo εκφώνηση stronzo [it]
 • blu εκφώνηση blu [it]
 • fratello εκφώνηση fratello [it]
 • antivirus εκφώνηση antivirus [en]
 • contento εκφώνηση contento [es]
 • corto εκφώνηση corto [es]
 • adiposo εκφώνηση adiposo [pt]