Κατηγορία:

Alverbios llugar

Εγγραφείτε στις προφορές στα Alverbios llugar

 • arriba εκφώνηση arriba [es]
 • allá εκφώνηση allá [es]
 • cerca εκφώνηση cerca [es]
 • atrás εκφώνηση atrás [es]
 • Ende εκφώνηση Ende [de]
 • detrás εκφώνηση detrás [es]
 • fuera εκφώνηση fuera [es]
 • acá εκφώνηση acá [es]
 • enfrente εκφώνηση enfrente [es]
 • acó εκφώνηση acó [gl]
 • enriba εκφώνηση enriba [gl]
 • embaxo εκφώνηση embaxo [ast]
 • alredor εκφώνηση alredor [ast]
 • equí εκφώνηση equí [ast]
 • ondequiera εκφώνηση ondequiera [ast]
 • ellí εκφώνηση ellí [ast]
 • ayuri εκφώνηση ayuri [ast]
 • uquiera εκφώνηση uquiera [ast]
 • allarribón εκφώνηση allarribón [ast]
 • debaxo εκφώνηση debaxo [ast]
 • delantre εκφώνηση delantre [ast]
 • ayundes εκφώνηση ayundes [ast]
 • alantre εκφώνηση alantre [ast]
 • allalantre εκφώνηση allalantre [ast]
 • ayures εκφώνηση ayures [ast]
 • ehí εκφώνηση ehí [ast]
 • dientro εκφώνηση dientro [ast]
 • allalantrón εκφώνηση allalantrón [ast]
 • abaxo εκφώνηση abaxo [ast]
 • alló εκφώνηση alló [ast]
 • metanes εκφώνηση metanes [ast]
 • auquiera εκφώνηση auquiera [ast]