• Καταγράψτε την προφορά για ivola ivola [fj | pms] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • pterion εκφώνηση pterion [it]
 • oskrzeliki εκφώνηση oskrzeliki [pl]
 • labios menores εκφώνηση labios menores [es]
 • el cuello del útero εκφώνηση el cuello del útero [es]
 • pedículo εκφώνηση pedículo [es]
 • plica εκφώνηση plica [es]
 • chiasma εκφώνηση chiasma [en]
 • lonkkanivel εκφώνηση lonkkanivel [fi]
 • senos paranasales εκφώνηση senos paranasales [es]
 • braccio εκφώνηση braccio [it]
 • eclosionar εκφώνηση eclosionar [es]
 • pampiniforme εκφώνηση pampiniforme [pt]
 • quijal εκφώνηση quijal [es]
 • Brazuelo εκφώνηση Brazuelo [es]
 • ollar εκφώνηση ollar [gl]
 • narina εκφώνηση narina [pt]
 • coana εκφώνηση coana [ca]
 • bragadura εκφώνηση bragadura [pt]
 • bragada εκφώνηση bragada [pt]
 • huesecillo εκφώνηση huesecillo [es]
 • sotabarba εκφώνηση sotabarba [es]
 • predorsal εκφώνηση predorsal [es]
 • tiróide εκφώνηση tiróide [pt]
 • cigomático εκφώνηση cigomático [es]
 • bezo εκφώνηση bezo [es]
 • quiasmo εκφώνηση quiasmo [pt]
 • quilífero εκφώνηση quilífero [es]
 • cricoides εκφώνηση cricoides [es]
 • osteología εκφώνηση osteología [es]