Κατηγορία:

ancient Greek

Εγγραφείτε στις προφορές στα ancient Greek

 • Aphrodite εκφώνηση Aphrodite [en]
 • Zeus εκφώνηση Zeus [it]
 • io εκφώνηση io [it]
 • Aeneas εκφώνηση Aeneas [en]
 • Ganymede εκφώνηση Ganymede [en]
 • Gymnopédie εκφώνηση Gymnopédie [fr]
 • Homer εκφώνηση Homer [en]
 • Arcadia εκφώνηση Arcadia [en]
 • cynical εκφώνηση cynical [en]
 • Φίλιππος Β' ο Μακεδών εκφώνηση Φίλιππος Β' ο Μακεδών [grc]
 • Aeneid εκφώνηση Aeneid [en]
 • lene εκφώνηση lene [gl]
 • Styx εκφώνηση Styx [en]
 • Asclepius εκφώνηση Asclepius [en]
 • Democritus εκφώνηση Democritus [en]
 • River Styx εκφώνηση River Styx [en]
 • ἀπολέγω εκφώνηση ἀπολέγω [el]
 • Αρισταγόρας ο Μιλήσιος εκφώνηση Αρισταγόρας ο Μιλήσιος [el]
 • Lysistrata εκφώνηση Lysistrata [en]
 • Δαναΐδαι εκφώνηση Δαναΐδαι [grc]
 • Thales of Miletus εκφώνηση Thales of Miletus [en]
 • Halicarnassus εκφώνηση Halicarnassus [en]
 • cynicism εκφώνηση cynicism [en]
 • paean εκφώνηση paean [en]
 • Oresteia εκφώνηση Oresteia [en]
 • ekphrasis εκφώνηση ekphrasis [grc]
 • Phanes εκφώνηση Phanes [en]
 • peltast εκφώνηση peltast [en]
 • cynic εκφώνηση cynic [en]
 • ὁρμάειν εκφώνηση ὁρμάειν [grc]
 • Dioxippus εκφώνηση Dioxippus [grc]
 • πόθεν έσχες εκφώνηση πόθεν έσχες [el]
 • oplita εκφώνηση oplita [it]
 • Phoibos εκφώνηση Phoibos [en]
 • Priapus εκφώνηση Priapus [en]
 • Phryne εκφώνηση Phryne [en]
 • arconte εκφώνηση arconte [it]
 • ζυγόν εκφώνηση ζυγόν [el]
 • Phrynichus εκφώνηση Phrynichus [en]
 • αφύη εκφώνηση αφύη [el]
 • deontic εκφώνηση deontic [en]
 • Rod of Asclepius εκφώνηση Rod of Asclepius [en]
 • Simon of Cyrene εκφώνηση Simon of Cyrene [en]
 • ήγουν εκφώνηση ήγουν [el]
 • Eurynome εκφώνηση Eurynome [en]
 • Phidias εκφώνηση Phidias [en]
 • kylix εκφώνηση kylix [it]
 • peripteral εκφώνηση peripteral [en]
 • Καλλικράτης εκφώνηση Καλλικράτης [el]
 • Zeuxis εκφώνηση Zeuxis [en]
 • Ερινυες εκφώνηση Ερινυες [el]
 • Demosthenes εκφώνηση Demosthenes [en]
 • Creon εκφώνηση Creon [en]
 • ήξεις αφήξεις εκφώνηση ήξεις αφήξεις [el]
 • trierarch εκφώνηση trierarch [en]
 • gymnopaedic εκφώνηση gymnopaedic [en]
 • triglyph εκφώνηση triglyph [en]
 • Epiphanes εκφώνηση Epiphanes [en]
 • άμαξα εκφώνηση άμαξα [el]
 • oplite εκφώνηση oplite [it]
 • asclepiad εκφώνηση asclepiad [en]
 • Dioscorides εκφώνηση Dioscorides [en]
 • Παροπαμισάδαι εκφώνηση Παροπαμισάδαι [el]
 • dispondee εκφώνηση dispondee [en]
 • Bakchen εκφώνηση Bakchen [de]
 • Somatophylakes εκφώνηση Somatophylakes [en]
 • Αισχύλος εκφώνηση Αισχύλος [el]
 • άβακας εκφώνηση άβακας [el]
 • Anthesterien εκφώνηση Anthesterien [de]
 • Euphronios εκφώνηση Euphronios [en]
 • Εννεάδες εκφώνηση Εννεάδες [el]
 • Αιακος εκφώνηση Αιακος [el]
 • Αμφιτριτη εκφώνηση Αμφιτριτη [el]
 • cynics εκφώνηση cynics [en]
 • Apollodorus εκφώνηση Apollodorus [en]
 • paeon εκφώνηση paeon [en]
 • Menander εκφώνηση Menander [en]
 • pankratiast εκφώνηση pankratiast [en]
 • θάττον ή βράδιον εκφώνηση θάττον ή βράδιον [grc]
 • Αιδωνευς εκφώνηση Αιδωνευς [el]
 • agema εκφώνηση agema [it]
 • petalism εκφώνηση petalism [en]
 • Palladas εκφώνηση Palladas [en]
 • Herodotos εκφώνηση Herodotos [sv]
 • Bacchylides εκφώνηση Bacchylides [en]
 • Σεισάχθεια εκφώνηση Σεισάχθεια [el]
 • Callimachus εκφώνηση Callimachus [la]
 • πεῖράν τιν εκφώνηση πεῖράν τιν [grc]
 • agapē εκφώνηση agapē [la]
 • Καταγράψτε την προφορά για agapaō agapaō [en] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Xenophanes of Elea Xenophanes of Elea [en] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Theogenes Theogenes [en] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Carians Carians [en] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Cratylus Cratylus [en] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Pythagoras of Samos Pythagoras of Samos [en] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Pyrrho of Elis Pyrrho of Elis [en] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για properispomenon properispomenon [en] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Anaximenes of Miletus Anaximenes of Miletus [en] Αναμενόμενες εκφωνήσεις