• Καταγράψτε την προφορά για kratis kratis [] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Dioscorides εκφώνηση Dioscorides [en]
 • Apollodorus εκφώνηση Apollodorus [en]
 • Menander εκφώνηση Menander [en]
 • Καταγράψτε την προφορά για Margites Margites [en] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Cratylus Cratylus [en] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • pankratiast εκφώνηση pankratiast [en]
 • πεῖράν τιν εκφώνηση πεῖράν τιν [grc]
 • Demosthenes εκφώνηση Demosthenes [en]
 • molon labe εκφώνηση molon labe [grc]
 • Bacchylides εκφώνηση Bacchylides [en]
 • Σεισάχθεια εκφώνηση Σεισάχθεια [el]
 • Καταγράψτε την προφορά για Eiron Eiron [en] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Phidias εκφώνηση Phidias [en]
 • Lysistrata εκφώνηση Lysistrata [en]
 • Eurynome εκφώνηση Eurynome [en]
 • Phrynichus εκφώνηση Phrynichus [en]
 • Democritus εκφώνηση Democritus [en]
 • Ἐννεάδες εκφώνηση Ἐννεάδες [el]
 • Halicarnassus εκφώνηση Halicarnassus [en]
 • Thales of Miletus εκφώνηση Thales of Miletus [en]
 • peripteral εκφώνηση peripteral [en]
 • άμαξα εκφώνηση άμαξα [el]
 • Homer εκφώνηση Homer [en]
 • Creon εκφώνηση Creon [en]
 • io εκφώνηση io [it]
 • paeon εκφώνηση paeon [en]
 • Phanes εκφώνηση Phanes [en]
 • Epiphanes εκφώνηση Epiphanes [en]
 • Δαναΐδαι εκφώνηση Δαναΐδαι [grc]