Κατηγορία:

araldica

Εγγραφείτε στις προφορές στα araldica

 • luna εκφώνηση luna [es]
 • Rosa εκφώνηση Rosa [it]
 • libro εκφώνηση libro [es]
 • elefante εκφώνηση elefante [it]
 • pero εκφώνηση pero [es]
 • mano εκφώνηση mano [es]
 • tigre εκφώνηση tigre [fr]
 • cane εκφώνηση cane [it]
 • sole εκφώνηση sole [en]
 • mosca εκφώνηση mosca [es]
 • pesce εκφώνηση pesce [it]
 • cipolla εκφώνηση cipolla [it]
 • salamandra εκφώνηση salamandra [es]
 • stella εκφώνηση stella [it]
 • chimera εκφώνηση chimera [en]
 • porta εκφώνηση porta [it]
 • allegro εκφώνηση allegro [it]
 • serpente εκφώνηση serpente [it]
 • toro εκφώνηση toro [it]
 • Angelo εκφώνηση Angelo [it]
 • dado εκφώνηση dado [es]
 • coniglio εκφώνηση coniglio [it]
 • ape εκφώνηση ape [en]
 • aquila εκφώνηση aquila [it]
 • farfalla εκφώνηση farfalla [it]
 • uva εκφώνηση uva [es]
 • vento εκφώνηση vento [it]
 • torre εκφώνηση torre [it]
 • cuore εκφώνηση cuore [it]
 • dolce εκφώνηση dolce [it]
 • tartaruga εκφώνηση tartaruga [it]
 • Mercurio εκφώνηση Mercurio [es]
 • monte εκφώνηση monte [it]
 • albero εκφώνηση albero [it]
 • acceso εκφώνηση acceso [it]
 • coccodrillo εκφώνηση coccodrillo [it]
 • rana εκφώνηση rana [it]
 • Anguilla εκφώνηση Anguilla [it]
 • topo εκφώνηση topo [it]
 • Palma εκφώνηση Palma [it]
 • vite εκφώνηση vite [fr]
 • acero εκφώνηση acero [es]
 • campana εκφώνηση campana [es]
 • cavallo εκφώνηση cavallo [it]
 • cantante εκφώνηση cantante [es]
 • Erica εκφώνηση Erica [en]
 • anello εκφώνηση anello [it]
 • braccio εκφώνηση braccio [it]
 • gatto εκφώνηση gatto [it]
 • castello εκφώνηση castello [it]
 • cometa εκφώνηση cometa [es]
 • arcobaleno εκφώνηση arcobaleno [it]
 • zappa εκφώνηση zappa [it]
 • nave εκφώνηση nave [it]
 • chiocciola εκφώνηση chiocciola [it]
 • ontano εκφώνηση ontano [it]
 • fiume εκφώνηση fiume [it]
 • pernice εκφώνηση pernice [it]
 • cedro εκφώνηση cedro [pt]
 • chiave εκφώνηση chiave [it]
 • zucca εκφώνηση zucca [it]
 • Vulcano εκφώνηση Vulcano [it]
 • mitra εκφώνηση mitra [de]
 • cornucopia εκφώνηση cornucopia [en]
 • Colonna εκφώνηση Colonna [it]
 • cavaliere εκφώνηση cavaliere [it]
 • fragola εκφώνηση fragola [it]
 • formica εκφώνηση formica [it]
 • tonno εκφώνηση tonno [it]
 • fulmine εκφώνηση fulmine [it]
 • furioso εκφώνηση furioso [pt]
 • corvo εκφώνηση corvo [it]
 • barbuto εκφώνηση barbuto [it]
 • Trinacria εκφώνηση Trinacria [it]
 • sirena εκφώνηση sirena [it]
 • catena εκφώνηση catena [it]
 • caduceo εκφώνηση caduceo [it]
 • Sega εκφώνηση Sega [it]
 • freccia εκφώνηση freccia [it]
 • mezzaluna εκφώνηση mezzaluna [it]
 • donnola εκφώνηση donnola [it]
 • arpa εκφώνηση arpa [tt]
 • stambecco εκφώνηση stambecco [it]
 • quercia εκφώνηση quercia [it]
 • ret εκφώνηση ret [da]
 • ragno εκφώνηση ragno [it]
 • cervo εκφώνηση cervo [it]
 • giglio εκφώνηση giglio [it]
 • scoiattolo εκφώνηση scoiattolo [it]
 • palco εκφώνηση palco [it]
 • pecora εκφώνηση pecora [it]
 • Scorpione εκφώνηση Scorpione [it]
 • fede εκφώνηση fede [it]
 • asino εκφώνηση asino [it]
 • palla εκφώνηση palla [it]
 • forbici εκφώνηση forbici [it]
 • mola εκφώνηση mola [la]
 • scoglio εκφώνηση scoglio [it]
 • Elmo εκφώνηση Elmo [it]
 • chiuso εκφώνηση chiuso [it]