Κατηγορία:

ayat

Εγγραφείτε στις προφορές στα ayat

 • Maysa εκφώνηση Maysa [ilo]
 • Lelong εκφώνηση Lelong [fr]
 • Καταγράψτε την προφορά για ukrad ukrad [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ubing ubing [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ubanmo ubanmo [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για tuppolmo tuppolmo [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για tuppol tuppol [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για sapulem sapulem [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ngipen ngipen [ilo | pag] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για nasamsam-it nasamsam-it [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για makasubkar makasubkar [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για agkabaw agkabaw [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για lakay lakay [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για kapada kapada [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για kaingas kaingas [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για hasmin hasmin [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • balo εκφώνηση balo [la]
 • Καταγράψτε την προφορά για apag-ukrad apag-ukrad [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • anansa εκφώνηση anansa [ilo]
 • Καταγράψτε την προφορά για agsapulka agsapulka [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για aglalo aglalo [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις