Κατηγορία:

bahasa indonesia

Εγγραφείτε στις προφορές στα bahasa indonesia

 • abdomen εκφώνηση abdomen [en]
 • abdominal εκφώνηση abdominal [en]
 • abet εκφώνηση abet [en]
 • abisal εκφώνηση abisal [es]
 • abakus εκφώνηση abakus [af]
 • abaka εκφώνηση abaka [pl]
 • abrakadabra εκφώνηση abrakadabra [pl]
 • abiogenesis εκφώνηση abiogenesis [en]
 • ablaut εκφώνηση ablaut [de]
 • abrak εκφώνηση abrak [hu]
 • abis εκφώνηση abis [ro]
 • Aboi εκφώνηση Aboi [fr]
 • abar εκφώνηση abar [pt]
 • abrar εκφώνηση abrar [ar]
 • abduktor εκφώνηση abduktor [de]
 • abdul εκφώνηση abdul [pl]
 • abortiva εκφώνηση abortiva [ca]
 • abian εκφώνηση abian [eu]
 • abadiat εκφώνηση abadiat [ca]
 • abortif εκφώνηση abortif [fr]
 • ablepsia εκφώνηση ablepsia [pt]
 • abangan εκφώνηση abangan [tl]
 • abece εκφώνηση abece [tr]
 • Abdu εκφώνηση Abdu [ind]
 • aben εκφώνηση aben [ind]
 • aban εκφώνηση aban [ind]
 • abrasi εκφώνηση abrasi [it]
 • abras εκφώνηση abras [es]
 • abing εκφώνηση abing [ind]
 • abnus εκφώνηση abnus [ind]
 • abiseka εκφώνηση abiseka [ind]
 • abdas εκφώνηση abdas [ind]
 • abiotik εκφώνηση abiotik [ind]
 • abah-abah εκφώνηση abah-abah [ind]
 • Abau εκφώνηση Abau [ind]
 • abrek εκφώνηση abrek [ind]
 • abonemen εκφώνηση abonemen [ind]
 • abadiah εκφώνηση abadiah [ind]
 • abreaksi εκφώνηση abreaksi [ind]
 • abreviasi εκφώνηση abreviasi [ind]
 • ablur εκφώνηση ablur [ind]
 • ablasi εκφώνηση ablasi [ind]
 • abiturien εκφώνηση abiturien [ind]
 • abiosfer εκφώνηση abiosfer [ind]
 • abimana εκφώνηση abimana [ind]
 • abilah εκφώνηση abilah [ind]
 • abduksi εκφώνηση abduksi [ind]
 • abatoar εκφώνηση abatoar [ind]
 • abangga εκφώνηση abangga [ind]
 • abaktinal εκφώνηση abaktinal [ind]
 • abaimana εκφώνηση abaimana [ind]
 • abadilah εκφώνηση abadilah [ind]
 • Καταγράψτε την προφορά για abong-abong abong-abong [ind] Αναμενόμενες εκφωνήσεις