Κατηγορία:

Bannatiran

Εγγραφείτε στις προφορές στα Bannatiran

 • Aya εκφώνηση Aya [es]
 • naudi εκφώνηση naudi [et]
 • Kayo εκφώνηση Kayo [tl]
 • sumina εκφώνηση sumina [pl]
 • Καταγράψτε την προφορά για dutdot dutdot [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για liday liday [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για panawam panawam [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για suminakan suminakan [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για dutdotem dutdotem [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για matumpungan matumpungan [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για panggep panggep [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για agdissu agdissu [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για dutdoten dutdoten [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για maudi maudi [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για panggepmo panggepmo [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για agsina sadino agsina sadino [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για dutdotmo dutdotmo [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για nagdissu nagdissu [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για papanam papanam [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για kalilibnosan kalilibnosan [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για nagsina nagsina [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για patuluyan patuluyan [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για aya't aya't [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για kamaudianan kamaudianan [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για nagsisina nagsisina [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για saydiay saydiay [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για babawyem babawyem [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για kauddian kauddian [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για simmina simmina [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για bannatiran bannatiran [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για pagdissuan pagdissuan [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις