Κατηγορία:

beer

Εγγραφείτε στις προφορές στα beer

  • Καταγράψτε την προφορά για tjwala tjwala [ss] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
  • Καταγράψτε την προφορά για swa swa [pap | srn] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
  • Καταγράψτε την προφορά για Ahtanum Ahtanum [en] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
  • Καταγράψτε την προφορά για baaja baaja [kl] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
  • Καταγράψτε την προφορά για Velkopopovický Kozel Velkopopovický Kozel [cs] Αναμενόμενες εκφωνήσεις