Κατηγορία:

british accent

Εγγραφείτε στις προφορές στα british accent

 • or εκφώνηση or [en]
 • box εκφώνηση box [en]
 • as εκφώνηση as [en]
 • faux pas εκφώνηση faux pas [en]
 • foie gras εκφώνηση foie gras [fr]
 • pot εκφώνηση pot [en]
 • take εκφώνηση take [en]
 • head εκφώνηση head [en]
 • Roma εκφώνηση Roma [la]
 • police εκφώνηση police [en]
 • argument εκφώνηση argument [en]
 • to εκφώνηση to [en]
 • issue εκφώνηση issue [en]
 • be εκφώνηση be [en]
 • mare εκφώνηση mare [en]
 • leak εκφώνηση leak [en]
 • cry εκφώνηση cry [en]
 • purse εκφώνηση purse [en]
 • Santa Claus εκφώνηση Santa Claus [en]
 • prescription εκφώνηση prescription [en]
 • cap εκφώνηση cap [en]
 • nail εκφώνηση nail [en]
 • width εκφώνηση width [en]
 • suitable εκφώνηση suitable [en]
 • kidney εκφώνηση kidney [en]
 • elf εκφώνηση elf [de]
 • bud εκφώνηση bud [en]
 • shelves εκφώνηση shelves [en]
 • provide εκφώνηση provide [en]
 • schnitzel εκφώνηση schnitzel [de]
 • mere εκφώνηση mere [en]
 • expatriate εκφώνηση expatriate [en]
 • tag εκφώνηση tag [en]
 • heel εκφώνηση heel [en]
 • tetanus εκφώνηση tetanus [en]
 • trial εκφώνηση trial [en]
 • underneath εκφώνηση underneath [en]
 • fiddle εκφώνηση fiddle [en]
 • cautious εκφώνηση cautious [en]
 • scream εκφώνηση scream [en]
 • tape εκφώνηση tape [en]
 • dragonfly εκφώνηση dragonfly [en]
 • shuffle εκφώνηση shuffle [en]
 • whistle εκφώνηση whistle [en]
 • poetry εκφώνηση poetry [en]
 • careful εκφώνηση careful [en]
 • yell εκφώνηση yell [en]
 • gross εκφώνηση gross [en]
 • jack-o-lantern εκφώνηση jack-o-lantern [en]
 • grave εκφώνηση grave [en]
 • chores εκφώνηση chores [en]
 • form εκφώνηση form [en]
 • creator εκφώνηση creator [en]
 • grasshopper εκφώνηση grasshopper [en]
 • dishwasher εκφώνηση dishwasher [en]
 • indeed εκφώνηση indeed [en]
 • retire εκφώνηση retire [en]
 • tier εκφώνηση tier [en]
 • vet εκφώνηση vet [en]
 • ache εκφώνηση ache [en]
 • log εκφώνηση log [en]
 • establish εκφώνηση establish [en]
 • accountability εκφώνηση accountability [en]
 • brass εκφώνηση brass [en]
 • rip εκφώνηση rip [en]
 • likewise εκφώνηση likewise [en]
 • toad εκφώνηση toad [en]
 • asphalt εκφώνηση asphalt [en]
 • waitress εκφώνηση waitress [en]
 • prominent εκφώνηση prominent [en]
 • punctuation εκφώνηση punctuation [en]
 • where there’s a will, there’s a way εκφώνηση where there’s a will, there’s a way [en]
 • hacker εκφώνηση hacker [en]
 • sociable εκφώνηση sociable [en]
 • pulses εκφώνηση pulses [en]
 • write-up εκφώνηση write-up [en]
 • obstacle εκφώνηση obstacle [en]
 • puddle εκφώνηση puddle [en]
 • smoke εκφώνηση smoke [en]
 • first of all εκφώνηση first of all [en]
 • debate εκφώνηση debate [en]
 • rummage εκφώνηση rummage [en]
 • pencil sharpener εκφώνηση pencil sharpener [en]
 • beak εκφώνηση beak [en]
 • leader εκφώνηση leader [en]
 • vote εκφώνηση vote [en]
 • evidence εκφώνηση evidence [en]
 • chemical εκφώνηση chemical [en]
 • announcement εκφώνηση announcement [en]
 • disdainful εκφώνηση disdainful [en]
 • ox εκφώνηση ox [en]
 • rosé εκφώνηση rosé [en]
 • bond εκφώνηση bond [en]
 • illegal εκφώνηση illegal [en]
 • reader εκφώνηση reader [en]
 • by the by εκφώνηση by the by [en]
 • tool εκφώνηση tool [en]
 • meeting point εκφώνηση meeting point [en]
 • placard εκφώνηση placard [fr]
 • print εκφώνηση print [en]