Κατηγορία:

campidanese

Εγγραφείτε στις προφορές στα campidanese

 • noi εκφώνηση
  noi [it]
 • bellixeddu εκφώνηση
  bellixeddu [sc]
 • fradi εκφώνηση
  fradi [fur]
 • deu εκφώνηση
  deu [ca]
 • Genna εκφώνηση
  Genna [it]
 • brebei εκφώνηση
  brebei [sc]
 • otu εκφώνηση
  otu [ig]
 • Carraxu εκφώνηση
  Carraxu [sc]
 • proceddu εκφώνηση
  proceddu [sc]
 • Porceddu εκφώνηση
  Porceddu [sc]
 • agiudai εκφώνηση
  agiudai [sc]
 • Studau εκφώνηση
  Studau [sc]
 • paxi εκφώνηση
  paxi [sc]
 • Prexau εκφώνηση
  Prexau [sc]
 • Axedu εκφώνηση
  Axedu [sc]
 • duus εκφώνηση
  duus [sc]
 • àcua-de-biri εκφώνηση
  àcua-de-biri [sc]
 • didu εκφώνηση
  didu [sc]
 • apixedda εκφώνηση
  apixedda [sc]
 • abarrai εκφώνηση
  abarrai [sc]
 • àcua εκφώνηση
  àcua [sc]
 • abungiai εκφώνηση
  abungiai [sc]
 • Mellus εκφώνηση
  Mellus [sc]
 • allu (noun) εκφώνηση
  allu (noun) [sc]
 • allisai εκφώνηση
  allisai [sc]
 • apicadòrgiu εκφώνηση
  apicadòrgiu [sc]
 • alighìngiu εκφώνηση
  alighìngiu [sc]
 • acidrinai εκφώνηση
  acidrinai [sc]
 • amexinai εκφώνηση
  amexinai [sc]
 • amancai εκφώνηση
  amancai [sc]
 • apuntorai εκφώνηση
  apuntorai [sc]
 • aostai εκφώνηση
  aostai [sc]
 • apetotu εκφώνηση
  apetotu [sc]
 • aciungi εκφώνηση
  aciungi [sc]
 • abigai εκφώνηση
  abigai [sc]
 • afaci εκφώνηση
  afaci [sc]
 • afumiai εκφώνηση
  afumiai [sc]
 • ancòdina εκφώνηση
  ancòdina [sc]
 • agiudu εκφώνηση
  agiudu [sc]
 • abisongiai εκφώνηση
  abisongiai [sc]
 • amollai εκφώνηση
  amollai [sc]
 • aciapai εκφώνηση
  aciapai [sc]
 • aforciddau εκφώνηση
  aforciddau [sc]
 • allabai εκφώνηση
  allabai [sc]
 • apompiai εκφώνηση
  apompiai [sc]
 • agatai εκφώνηση
  agatai [sc]
 • afrachilai εκφώνηση
  afrachilai [sc]
 • aìnturu εκφώνηση
  aìnturu [sc]
 • anconi εκφώνηση
  anconi [sc]
 • amamai εκφώνηση
  amamai [sc]
 • allenadori εκφώνηση
  allenadori [sc]
 • allatai εκφώνηση
  allatai [sc]
 • alladiai εκφώνηση
  alladiai [sc]
 • Pingiada εκφώνηση
  Pingiada [sc]
 • pixi εκφώνηση
  pixi [sc]
 • acuilai εκφώνηση
  acuilai [sc]
 • acabai εκφώνηση
  acabai [sc]
 • abioi εκφώνηση
  abioi [eu]
 • allutai εκφώνηση
  allutai [sc]
 • apoderai εκφώνηση
  apoderai [sc]
 • afitai εκφώνηση
  afitai [sc]
 • aconcai εκφώνηση
  aconcai [sc]
 • amutadori εκφώνηση
  amutadori [sc]
 • mesi-de-ladàmini εκφώνηση
  mesi-de-ladàmini [sc]
 • alidai εκφώνηση
  alidai [sc]
 • acostai εκφώνηση
  acostai [sc]
 • aici (adverb) εκφώνηση
  aici (adverb) [sc]
 • aguantai εκφώνηση
  aguantai [sc]
 • abastai εκφώνηση
  abastai [sc]
 • acontessi εκφώνηση
  acontessi [sc]
 • acuasantera εκφώνηση
  acuasantera [sc]
 • amosta εκφώνηση
  amosta [sc]
 • acarraxai εκφώνηση
  acarraxai [sc]
 • afringillonai εκφώνηση
  afringillonai [sc]
 • annosigu εκφώνηση
  annosigu [sc]
 • allardiai εκφώνηση
  allardiai [sc]
 • afoxai εκφώνηση
  afoxai [sc]
 • aconciai εκφώνηση
  aconciai [sc]
 • agafai εκφώνηση
  agafai [sc]
 • apamentai εκφώνηση
  apamentai [sc]
 • Malloru εκφώνηση
  Malloru [sc]
 • aguali εκφώνηση
  aguali [sc]
 • aprontai εκφώνηση
  aprontai [sc]
 • afelai εκφώνηση
  afelai [sc]
 • acatarrai εκφώνηση
  acatarrai [sc]
 • acuguciai εκφώνηση
  acuguciai [sc]
 • achipi εκφώνηση
  achipi [sc]
 • apeddai εκφώνηση
  apeddai [sc]
 • annuadòrgiu εκφώνηση
  annuadòrgiu [sc]
 • allenai εκφώνηση
  allenai [sc]
 • abutonai εκφώνηση
  abutonai [sc]
 • dròmmiri εκφώνηση
  dròmmiri [sc]
 • aferenai εκφώνηση
  aferenai [sc]
 • àngelu εκφώνηση
  àngelu [sc]
 • amandronai εκφώνηση
  amandronai [sc]
 • acobercai εκφώνηση
  acobercai [sc]
 • amasedai εκφώνηση
  amasedai [sc]
 • acarcangiai εκφώνηση
  acarcangiai [sc]
 • acutzai εκφώνηση
  acutzai [sc]
 • amoriscai εκφώνηση
  amoriscai [sc]