Κατηγορία:

campidanese

Εγγραφείτε στις προφορές στα campidanese

 • noi εκφώνηση noi [it]
 • bellixeddu εκφώνηση bellixeddu [sc]
 • fradi εκφώνηση fradi [fur]
 • Genna εκφώνηση Genna [it]
 • deu εκφώνηση deu [ca]
 • brebei εκφώνηση brebei [sc]
 • otu εκφώνηση otu [ig]
 • Carraxu εκφώνηση Carraxu [sc]
 • proceddu εκφώνηση proceddu [sc]
 • agiudai εκφώνηση agiudai [sc]
 • Porceddu εκφώνηση Porceddu [sc]
 • Studau εκφώνηση Studau [sc]
 • Prexau εκφώνηση Prexau [sc]
 • paxi εκφώνηση paxi [sc]
 • Axedu εκφώνηση Axedu [sc]
 • duus εκφώνηση duus [sc]
 • àcua-de-biri εκφώνηση àcua-de-biri [sc]
 • didu εκφώνηση didu [sc]
 • abarrai εκφώνηση abarrai [sc]
 • àcua εκφώνηση àcua [sc]
 • apixedda εκφώνηση apixedda [sc]
 • abungiai εκφώνηση abungiai [sc]
 • Mellus εκφώνηση Mellus [sc]
 • allisai εκφώνηση allisai [sc]
 • allu (noun) εκφώνηση allu (noun) [sc]
 • apicadòrgiu εκφώνηση apicadòrgiu [sc]
 • acidrinai εκφώνηση acidrinai [sc]
 • alighìngiu εκφώνηση alighìngiu [sc]
 • amexinai εκφώνηση amexinai [sc]
 • aostai εκφώνηση aostai [sc]
 • apuntorai εκφώνηση apuntorai [sc]
 • apetotu εκφώνηση apetotu [sc]
 • amancai εκφώνηση amancai [sc]
 • aciungi εκφώνηση aciungi [sc]
 • abigai εκφώνηση abigai [sc]
 • afaci εκφώνηση afaci [sc]
 • afumiai εκφώνηση afumiai [sc]
 • ancòdina εκφώνηση ancòdina [sc]
 • agiudu εκφώνηση agiudu [sc]
 • amollai εκφώνηση amollai [sc]
 • abisongiai εκφώνηση abisongiai [sc]
 • aciapai εκφώνηση aciapai [sc]
 • aforciddau εκφώνηση aforciddau [sc]
 • allabai εκφώνηση allabai [sc]
 • apompiai εκφώνηση apompiai [sc]
 • afrachilai εκφώνηση afrachilai [sc]
 • aìnturu εκφώνηση aìnturu [sc]
 • agatai εκφώνηση agatai [sc]
 • anconi εκφώνηση anconi [sc]
 • allenadori εκφώνηση allenadori [sc]
 • allatai εκφώνηση allatai [sc]
 • amamai εκφώνηση amamai [sc]
 • alladiai εκφώνηση alladiai [sc]
 • Pingiada εκφώνηση Pingiada [sc]
 • acuilai εκφώνηση acuilai [sc]
 • pixi εκφώνηση pixi [sc]
 • acabai εκφώνηση acabai [sc]
 • allutai εκφώνηση allutai [sc]
 • apoderai εκφώνηση apoderai [sc]
 • afitai εκφώνηση afitai [sc]
 • aconcai εκφώνηση aconcai [sc]
 • amutadori εκφώνηση amutadori [sc]
 • mesi-de-ladàmini εκφώνηση mesi-de-ladàmini [sc]
 • abioi εκφώνηση abioi [eu]
 • acostai εκφώνηση acostai [sc]
 • aici (adverb) εκφώνηση aici (adverb) [sc]
 • abastai εκφώνηση abastai [sc]
 • acontessi εκφώνηση acontessi [sc]
 • aguantai εκφώνηση aguantai [sc]
 • alidai εκφώνηση alidai [sc]
 • acuasantera εκφώνηση acuasantera [sc]
 • amosta εκφώνηση amosta [sc]
 • acarraxai εκφώνηση acarraxai [sc]
 • annosigu εκφώνηση annosigu [sc]
 • afringillonai εκφώνηση afringillonai [sc]
 • allardiai εκφώνηση allardiai [sc]
 • afoxai εκφώνηση afoxai [sc]
 • aconciai εκφώνηση aconciai [sc]
 • agafai εκφώνηση agafai [sc]
 • apamentai εκφώνηση apamentai [sc]
 • aguali εκφώνηση aguali [sc]
 • aprontai εκφώνηση aprontai [sc]
 • afelai εκφώνηση afelai [sc]
 • acatarrai εκφώνηση acatarrai [sc]
 • Malloru εκφώνηση Malloru [sc]
 • achipi εκφώνηση achipi [sc]
 • acuguciai εκφώνηση acuguciai [sc]
 • apeddai εκφώνηση apeddai [sc]
 • annuadòrgiu εκφώνηση annuadòrgiu [sc]
 • allenai εκφώνηση allenai [sc]
 • abutonai εκφώνηση abutonai [sc]
 • dròmmiri εκφώνηση dròmmiri [sc]
 • aferenai εκφώνηση aferenai [sc]
 • àngelu εκφώνηση àngelu [sc]
 • acobercai εκφώνηση acobercai [sc]
 • amandronai εκφώνηση amandronai [sc]
 • amasedai εκφώνηση amasedai [sc]
 • acarcangiai εκφώνηση acarcangiai [sc]
 • acutzai εκφώνηση acutzai [sc]
 • amoriscai εκφώνηση amoriscai [sc]