Κατηγορία:

Common Words

Εγγραφείτε στις προφορές στα Common Words

 • 吸 εκφώνηση [yue]
 • 摘 εκφώνηση [yue]
 • 則 εκφώνηση [yue]
 • 基 εκφώνηση [yue]
 • 狀 εκφώνηση [yue]
 • 剎 εκφώνηση [yue]
 • 抗 εκφώνηση [yue]
 • 緊 εκφώνηση [zh]
 • 兒 εκφώνηση [yue]
 • 增 εκφώνηση [yue]
 • 織 εκφώνηση [yue]
 • 仍 εκφώνηση [zh]
 • 廣 εκφώνηση [zh]
 • 聚 εκφώνηση [yue]
 • 采 εκφώνηση [yue]
 • 了 εκφώνηση [zh]
 • 燒 εκφώνηση [yue]
 • 究 εκφώνηση [yue]
 • 輕 εκφώνηση [yue]
 • 蠟 εκφώνηση [yue]
 • 具 εκφώνηση [ja]
 • 難 εκφώνηση [yue]
 • 充 εκφώνηση [yue]
 • 俗 εκφώνηση [yue]
 • 參 εκφώνηση [yue]
 • 金 εκφώνηση [zh]
 • 止 εκφώνηση [zh]
 • 逐 εκφώνηση [yue]
 • 層 εκφώνηση [yue]
 • 較 εκφώνηση [yue]
 • 防 εκφώνηση [yue]
 • 據 εκφώνηση [yue]
 • 廠 εκφώνηση [zh]
 • 集 εκφώνηση [yue]
 • 均 εκφώνηση [yue]
 • 堅 εκφώνηση [yue]
 • 產 εκφώνηση [yue]
 • 礎 εκφώνηση [yue]
 • 宣 εκφώνηση [zh]
 • 響 εκφώνηση [zh]
 • 維 εκφώνηση [zh]
 • 藝 εκφώνηση [yue]
 • 斯 εκφώνηση [yue]
 • 徑 εκφώνηση [yue]
 • 央 εκφώνηση [zh]
 • 環 εκφώνηση [yue]
 • 實 εκφώνηση [yue]
 • 禁 εκφώνηση [yue]
 • 推 εκφώνηση [zh]
 • 列 εκφώνηση [ja]
 • 遠 εκφώνηση [yue]
 • 轉 εκφώνηση [yue]
 • 批 εκφώνηση [yue]
 • 材 εκφώνηση [yue]
 • 廳 εκφώνηση [yue]
 • 值 εκφώνηση [yue]
 • 液 εκφώνηση [yue]
 • 企 εκφώνηση [zh]
 • 固 εκφώνηση [yue]
 • 按 εκφώνηση [yue]
 • 烈 εκφώνηση [yue]
 • 科 εκφώνηση [yue]
 • 盡 εκφώνηση [yue]
 • 檢 εκφώνηση [yue]
 • 篷 εκφώνηση [yue]
 • 聽 εκφώνηση [yue]
 • 刑 εκφώνηση [yue]
 • 積 εκφώνηση [ja]
 • 致 εκφώνηση [yue]
 • 聯 εκφώνηση [yue]
 • 府 εκφώνηση [yue]
 • 寫 εκφώνηση [yue]
 • 師 εκφώνηση [yue]
 • 更 εκφώνηση [zh]
 • 濟 εκφώνηση [zh]
 • 股 εκφώνηση [zh]
 • 改 εκφώνηση [ja]
 • 豐 εκφώνηση [yue]
 • 離 εκφώνηση [yue]
 • 辦 εκφώνηση [yue]
 • 調 εκφώνηση 調 [zh]
 • 礦 εκφώνηση [yue]
 • 女 εκφώνηση [yue]
 • 級 εκφώνηση [yue]
 • 飛 εκφώνηση [yue]
 • 養 εκφώνηση [zh]
 • 給 εκφώνηση [yue]
 • 載 εκφώνηση [yue]
 • 證 εκφώνηση [yue]
 • 續 εκφώνηση [yue]
 • 研 εκφώνηση [yue]
 • 助 εκφώνηση [yue]
 • 鄉 εκφώνηση [yue]
 • 移 εκφώνηση [yue]
 • 試 εκφώνηση [yue]
 • 老 εκφώνηση [zh]
 • 終 εκφώνηση [yue]
 • 繁 εκφώνηση [yue]
 • 隨 εκφώνηση [yue]
 • 示 εκφώνηση [yue]