Κατηγορία:

commonly mispronounced words

Εγγραφείτε στις προφορές στα commonly mispronounced words

 • debut εκφώνηση debut [en]
 • mischievous εκφώνηση mischievous [en]
 • arctic εκφώνηση arctic [en]
 • accessory εκφώνηση accessory [en]
 • succeed εκφώνηση succeed [en]
 • Babel εκφώνηση Babel [en]
 • patriot εκφώνηση patriot [en]
 • usage εκφώνηση usage [en]
 • Taurus εκφώνηση Taurus [en]
 • rodeo εκφώνηση rodeo [en]
 • senile εκφώνηση senile [en]
 • Gaelic εκφώνηση Gaelic [en]
 • balsamic εκφώνηση balsamic [en]
 • rabid εκφώνηση rabid [en]
 • gymnast εκφώνηση gymnast [en]
 • chamois εκφώνηση chamois [en]
 • vaccinate εκφώνηση vaccinate [en]
 • ecstatic εκφώνηση ecstatic [en]
 • Bacchus εκφώνηση Bacchus [en]
 • Moray εκφώνηση Moray [sco]
 • indict εκφώνηση indict [en]
 • wassail εκφώνηση wassail [en]
 • reparable εκφώνηση reparable [en]
 • jewels εκφώνηση jewels [en]
 • chauvinism εκφώνηση chauvinism [en]
 • drowned εκφώνηση drowned [en]
 • conservatism εκφώνηση conservatism [en]
 • mischievousness εκφώνηση mischievousness [en]
 • zydeco εκφώνηση zydeco [en]