Κατηγορία:

contraccións dos pronomes persoais

Εγγραφείτε στις προφορές στα contraccións dos pronomes persoais

 • mas εκφώνηση mas [es]
 • del εκφώνηση del [it]
 • Cha εκφώνηση Cha [ss]
 • dela εκφώνηση dela [pt]
 • delas εκφώνηση delas [pt]
 • vola εκφώνηση vola [cs]
 • nel εκφώνηση nel [it]
 • Llo εκφώνηση Llo [gl]
 • neles εκφώνηση neles [gl]
 • cho εκφώνηση cho [gl]
 • Nola εκφώνηση Nola [it]
 • nolo εκφώνηση nolo [gl]
 • llelo εκφώνηση llelo [gl]
 • llas εκφώνηση llas [gl]
 • llos εκφώνηση llos [gl]
 • Nelas εκφώνηση Nelas [pt]
 • volos εκφώνηση volos [gl]
 • llelas εκφώνηση llelas [gl]
 • nolos εκφώνηση nolos [gl]
 • lla εκφώνηση lla [gl]
 • llelos εκφώνηση llelos [gl]
 • nolas εκφώνηση nolas [gl]
 • llela εκφώνηση llela [gl]