Κατηγορία:

Culhwch ac Olwen

Εγγραφείτε στις προφορές στα Culhwch ac Olwen

 • Arthur εκφώνηση Arthur [fr]
 • Caledfwlch εκφώνηση Caledfwlch [cy]
 • Gwenhwyfar εκφώνηση Gwenhwyfar [cy]
 • King Arthur εκφώνηση King Arthur [en]
 • cai εκφώνηση cai [pt]
 • wynebgwrthucher εκφώνηση wynebgwrthucher [cy]
 • Mabon εκφώνηση Mabon [cy]
 • Cavall εκφώνηση Cavall [en]
 • Edern εκφώνηση Edern [br]
 • Culhwch εκφώνηση Culhwch [cy]
 • Gofannon εκφώνηση Gofannon [cy]
 • Twrch Trwyth εκφώνηση Twrch Trwyth [cy]
 • Bedwyr εκφώνηση Bedwyr [cy]
 • cei εκφώνηση cei [ro]
 • Cafall εκφώνηση Cafall [cy]
 • Prydwen εκφώνηση Prydwen [cy]
 • Menw εκφώνηση Menw [cy]
 • Mabon ap Modron εκφώνηση Mabon ap Modron [cy]
 • Hengroen εκφώνηση Hengroen [cy]
 • Celliwig εκφώνηση Celliwig [cy]
 • Rhongomyniad εκφώνηση Rhongomyniad [cy]
 • Olwen εκφώνηση Olwen [cy]
 • Orddu εκφώνηση Orddu [cy]
 • llamrei εκφώνηση llamrei [cy]
 • Gelliwic εκφώνηση Gelliwic [cy]
 • Gwenhwyvach εκφώνηση Gwenhwyvach [cy]
 • Gwalchmei ap Gwyar εκφώνηση Gwalchmei ap Gwyar [cy]
 • Amlawdd Wledig εκφώνηση Amlawdd Wledig [cy]
 • Gwalchmei εκφώνηση Gwalchmei [cy]
 • Gwythyr εκφώνηση Gwythyr [cy]
 • Carnwennan εκφώνηση Carnwennan [cy]
 • Menw fab Teirgwaedd εκφώνηση Menw fab Teirgwaedd [cy]
 • Y Brenin Arthur εκφώνηση Y Brenin Arthur [cy]
 • cyneddf εκφώνηση cyneddf [cy]
 • Ysbaddaden Bencawr εκφώνηση Ysbaddaden Bencawr [cy]
 • Gwythyr ap Greidawl εκφώνηση Gwythyr ap Greidawl [cy]
 • Goreu fab Custennin εκφώνηση Goreu fab Custennin [cy]
 • Rhongomiant εκφώνηση Rhongomiant [cy]
 • Gwynhwyfar εκφώνηση Gwynhwyfar [cy]
 • Llawfrodedd Farchog εκφώνηση Llawfrodedd Farchog [cy]
 • Ehangwen εκφώνηση Ehangwen [cy]
 • Drych fab Cibddar εκφώνηση Drych fab Cibddar [cy]
 • Gwenhwyach εκφώνηση Gwenhwyach [cy]
 • Sanddef εκφώνηση Sanddef [cy]
 • Καταγράψτε την προφορά για Bedwyr mab Bedrawc Bedwyr mab Bedrawc [cy] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Cei ap Cynyr Cei ap Cynyr [cy] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Gwydre Gwydre [cy] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Rhun Rhun [cy] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Caladvwlch Caladvwlch [cy] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Anlawd Anlawd [cy] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Bedwyr Bedrydant Bedwyr Bedrydant [cy] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Gwyar Gwyar [cy] Αναμενόμενες εκφωνήσεις