Κατηγορία:

dziewiętnaście

Εγγραφείτε στις προφορές στα dziewiętnaście

  • Καταγράψτε την προφορά για жвежв жвежв [abq] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
  • XIX εκφώνηση
    XIX [pl]