Κατηγορία:

England

Εγγραφείτε στις προφορές στα England

 • Καταγράψτε την προφορά για Egloshal Egloshal [kw] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Gedney Gedney [en | es] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Gwynnwalow Gwynnwalow [kw] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Henri Lansbury Henri Lansbury [en] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Hoole Hoole [en] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Ingila Ingila [ha] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Isle of Axholme Isle of Axholme [en] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Karardhek Karardhek [kw] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Kassam Stadium Kassam Stadium [en] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Keynwynn Keynwynn [kw] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Kyel Reid Kyel Reid [en] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Lannwydhek Lannwydhek [kw] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Lansulien Lansulien [kw] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Lanviok Lanviok [kw] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Lanwenep Lanwenep [kw] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Loegria Loegria [cy] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Logris Logris [cy] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Lostwydhyel Lostwydhyel [kw] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Savernake Savernake [en] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Shuthonger Shuthonger [en] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Stainton Stainton [en] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Swaby Swaby [en] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Tangmere Tangmere [en] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Wanborough Wanborough [en] Αναμενόμενες εκφωνήσεις