Κατηγορία:

era name

Εγγραφείτε στις προφορές στα era name

 • 保安 εκφώνηση 保安 [ja]
 • 治安 εκφώνηση 治安 [ja]
 • 建長 εκφώνηση 建長 [ja]
 • 永和 εκφώνηση 永和 [zh]
 • Mousterian εκφώνηση Mousterian [en]
 • 正徳 εκφώνηση 正徳 [zh]
 • 元治 εκφώνηση 元治 [ja]
 • 万延 εκφώνηση 万延 [ja]
 • 享和 εκφώνηση 享和 [ja]
 • 寛政 εκφώνηση 寛政 [ja]
 • 天明 εκφώνηση 天明 [ja]
 • 安永 εκφώνηση 安永 [ja]
 • 宝暦 εκφώνηση 宝暦 [ja]
 • 寛延 εκφώνηση 寛延 [ja]
 • 延享 εκφώνηση 延享 [ja]
 • 寛保 εκφώνηση 寛保 [ja]
 • 元文 εκφώνηση 元文 [ja]
 • 宝永 εκφώνηση 宝永 [ja]
 • 貞享 εκφώνηση 貞享 [ja]
 • 天和 εκφώνηση 天和 [ja]
 • 延宝 εκφώνηση 延宝 [ja]
 • 寛文 εκφώνηση 寛文 [ja]
 • 万治 εκφώνηση 万治 [ja]
 • 明暦 εκφώνηση 明暦 [ja]
 • 承応 εκφώνηση 承応 [ja]
 • 慶安 εκφώνηση 慶安 [ja]
 • 正保 εκφώνηση 正保 [ja]
 • 寛永 εκφώνηση 寛永 [ja]
 • 天正 εκφώνηση 天正 [ja]
 • 元亀 εκφώνηση 元亀 [ja]
 • 永禄 εκφώνηση 永禄 [ja]
 • 弘治 εκφώνηση 弘治 [ja]
 • 天文 εκφώνηση 天文 [ja]
 • 享禄 εκφώνηση 享禄 [ja]
 • 大永 εκφώνηση 大永 [ja]
 • 永正 εκφώνηση 永正 [ja]
 • 文亀 εκφώνηση 文亀 [ja]
 • 明応 εκφώνηση 明応 [ja]
 • 延徳 εκφώνηση 延徳 [ja]
 • 長享 εκφώνηση 長享 [ja]
 • 文明 εκφώνηση 文明 [ja]
 • 文正 εκφώνηση 文正 [ja]
 • 寛正 εκφώνηση 寛正 [ja]
 • 長禄 εκφώνηση 長禄 [ja]
 • 康正 εκφώνηση 康正 [ja]
 • 享徳 εκφώνηση 享徳 [ja]
 • 宝徳 εκφώνηση 宝徳 [ja]
 • 文安 εκφώνηση 文安 [ja]
 • 嘉吉 εκφώνηση 嘉吉 [ja]
 • 永享 εκφώνηση 永享 [ja]
 • 正長 εκφώνηση 正長 [ja]
 • 応永 εκφώνηση 応永 [ja]
 • 明徳 εκφώνηση 明徳 [ja]
 • 康応 εκφώνηση 康応 [ja]
 • 嘉慶 εκφώνηση 嘉慶 [ja]
 • 至徳 εκφώνηση 至徳 [ja]
 • 永徳 εκφώνηση 永徳 [ja]
 • 康暦 εκφώνηση 康暦 [ja]
 • 応安 εκφώνηση 応安 [ja]
 • 貞治 εκφώνηση 貞治 [ja]
 • 康安 εκφώνηση 康安 [ja]
 • 延文 εκφώνηση 延文 [ja]
 • 文和 εκφώνηση 文和 [ja]
 • 観応 εκφώνηση 観応 [ja]
 • 貞和 εκφώνηση 貞和 [ja]
 • 康永 εκφώνηση 康永 [ja]
 • 暦応 εκφώνηση 暦応 [ja]
 • 承安 εκφώνηση 承安 [ja]
 • 嘉応 εκφώνηση 嘉応 [ja]
 • 仁安 εκφώνηση 仁安 [ja]
 • 永万 εκφώνηση 永万 [ja]
 • 長寛 εκφώνηση 長寛 [ja]
 • 応保 εκφώνηση 応保 [ja]
 • 永暦 εκφώνηση 永暦 [ja]
 • 平治 εκφώνηση 平治 [ja]
 • 保元 εκφώνηση 保元 [ja]
 • 久寿 εκφώνηση 久寿 [ja]
 • 仁平 εκφώνηση 仁平 [ja]
 • 久安 εκφώνηση 久安 [ja]
 • 天養 εκφώνηση 天養 [ja]
 • 康治 εκφώνηση 康治 [ja]
 • 永治 εκφώνηση 永治 [ja]
 • 保延 εκφώνηση 保延 [ja]
 • 長承 εκφώνηση 長承 [ja]
 • 天承 εκφώνηση 天承 [ja]
 • 大治 εκφώνηση 大治 [ja]
 • 天治 εκφώνηση 天治 [ja]
 • 元永 εκφώνηση 元永 [ja]
 • 永久 εκφώνηση 永久 [ja]
 • 天永 εκφώνηση 天永 [ja]
 • 天仁 εκφώνηση 天仁 [ja]
 • 嘉承 εκφώνηση 嘉承 [ja]
 • 長治 εκφώνηση 長治 [ja]
 • 康和 εκφώνηση 康和 [ja]
 • 承徳 εκφώνηση 承徳 [ja]
 • 永長 εκφώνηση 永長 [ja]
 • 嘉保 εκφώνηση 嘉保 [ja]
 • 寛治 εκφώνηση 寛治 [ja]
 • 応徳 εκφώνηση 応徳 [ja]
 • 永保 εκφώνηση 永保 [ja]