Κατηγορία:

főnév

Εγγραφείτε στις προφορές στα főnév

 • névnap εκφώνηση névnap [hu]
 • pilóta εκφώνηση pilóta [hu]
 • Márton εκφώνηση Márton [hu]
 • szak εκφώνηση szak [hu]
 • igazolvány εκφώνηση igazolvány [hu]
 • almafa εκφώνηση almafa [hu]
 • építkezés εκφώνηση építkezés [hu]
 • falai εκφώνηση falai [pt]
 • udvar εκφώνηση udvar [hu]
 • kezelés εκφώνηση kezelés [hu]
 • hús εκφώνηση hús [is]
 • ág εκφώνηση ág [hu]
 • szamár εκφώνηση szamár [hu]
 • épületek εκφώνηση épületek [hu]
 • kamat εκφώνηση kamat [hu]
 • Jázmin εκφώνηση Jázmin [hu]
 • Saint-Martin εκφώνηση Saint-Martin [fr]
 • vadász εκφώνηση vadász [hu]
 • bocs εκφώνηση bocs [hu]
 • Franciaország εκφώνηση Franciaország [hu]
 • munkás εκφώνηση munkás [hu]
 • divat εκφώνηση divat [hu]
 • Ausztria εκφώνηση Ausztria [hu]
 • válás εκφώνηση válás [hu]
 • mező εκφώνηση mező [hu]
 • pince εκφώνηση pince [fr]
 • írók εκφώνηση írók [hu]
 • óceánjáró εκφώνηση óceánjáró [hu]
 • tető εκφώνηση tető [hu]
 • hangulat εκφώνηση hangulat [hu]
 • vegyület εκφώνηση vegyület [hu]
 • ørevarmere εκφώνηση ørevarmere [no]
 • jogszabály εκφώνηση jogszabály [hu]
 • bromélia εκφώνηση bromélia [pt]
 • Görögország εκφώνηση Görögország [hu]
 • gyár εκφώνηση gyár [hu]
 • keveset εκφώνηση keveset [hu]
 • gyógyszer εκφώνηση gyógyszer [hu]
 • hatása εκφώνηση hatása [hu]
 • repülőgép εκφώνηση repülőgép [hu]
 • vállalkozó εκφώνηση vállalkozó [hu]
 • tanítás εκφώνηση tanítás [hu]
 • éj εκφώνηση éj [hu]
 • zsibvásár εκφώνηση zsibvásár [hu]
 • információ εκφώνηση információ [hu]
 • érettségi εκφώνηση érettségi [hu]
 • háló εκφώνηση háló [hu]
 • akarat εκφώνηση akarat [hu]
 • malac εκφώνηση malac [hu]
 • tábor εκφώνηση tábor [cs]
 • kritikát εκφώνηση kritikát [hu]
 • paradicsom εκφώνηση paradicsom [hu]
 • nemzetség εκφώνηση nemzetség [hu]
 • sark εκφώνηση sark [en]
 • magnólia εκφώνηση magnólia [pt]
 • elnökének εκφώνηση elnökének [hu]
 • szer εκφώνηση szer [hu]
 • szerkesztő εκφώνηση szerkesztő [hu]
 • szaloncukor εκφώνηση szaloncukor [hu]
 • hölgyek εκφώνηση hölgyek [hu]
 • görögök εκφώνηση görögök [hu]
 • mozgás εκφώνηση mozgás [hu]
 • idézet εκφώνηση idézet [hu]
 • zsaru εκφώνηση zsaru [hu]
 • lámpa εκφώνηση lámpa [hu]
 • borium εκφώνηση borium [la]
 • tallium εκφώνηση tallium [nl]
 • vasút εκφώνηση vasút [hu]
 • utak εκφώνηση utak [hu]
 • környék εκφώνηση környék [hu]
 • svéd εκφώνηση svéd [hu]
 • besorolás εκφώνηση besorolás [hu]
 • kardvirág εκφώνηση kardvirág [hu]
 • arculattervezés εκφώνηση arculattervezés [hu]
 • békét εκφώνηση békét [hu]
 • képviselő-testület εκφώνηση képviselő-testület [hu]
 • ekvivalens εκφώνηση ekvivalens [hu]
 • vajda εκφώνηση vajda [hu]
 • tükör εκφώνηση tükör [hu]
 • tűzoltók εκφώνηση tűzoltók [hu]
 • zenészek εκφώνηση zenészek [hu]
 • szálloda εκφώνηση szálloda [hu]
 • iskolák εκφώνηση iskolák [hu]
 • sárkány εκφώνηση sárkány [hu]
 • autóbusz εκφώνηση autóbusz [hu]
 • ebéd εκφώνηση ebéd [hu]
 • Küklopsz εκφώνηση Küklopsz [hu]
 • érzés εκφώνηση érzés [hu]
 • kalcium εκφώνηση kalcium [sv]
 • csillagok εκφώνηση csillagok [hu]
 • ablakok εκφώνηση ablakok [hu]
 • srácok εκφώνηση srácok [hu]
 • fordulat εκφώνηση fordulat [hu]
 • marha εκφώνηση marha [hu]
 • kutyák εκφώνηση kutyák [hu]
 • bronz εκφώνηση bronz [hu]
 • szűcs εκφώνηση szűcs [hu]
 • város εκφώνηση város [hu]
 • felvétel εκφώνηση felvétel [hu]
 • bambusz εκφώνηση bambusz [hu]